۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ – تصویری

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری
مکمل_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

اگر در منزل یا باشگاه ورزشی تمرین می کنید، مطمئناً برنامه تمرینی عضلات همسترینگ شما بسیار کوتاه است. همه افراد با این مشکل مواجه هستند. تمرین عضلات همسترینگ بدون تجهیزات ویژه در باشگاه بدنسازی سخت و طاقت فرسا است. بسیاری افراد بیش از حد بر این دستگاه ها تکیه می کنند به صورتی که اگر این تجهیزات برای مدتی در دسترس نباشند، تمرینات عضلات همسترینگ آن‌ها متوقف خواهد شد. پس در صورت عدم دسترسی به این تجهیزات چه باید کرد؟

در این مطلب مجله علم ورزش تمرینات تقویتی و قدرتی عضلات همسترینگ که به حداقل وسایل نیاز دارند را جمع آوری کرده است. این تمرینات طوری طراحی شده‌اند که حتی شما می‌توانید با در دسترس بودن وسایل مورد نیاز در منزل آن‌ها را انجام دهید. برای هر جلسه تمرینی ۳ تا ۵ حرکت را انتخاب کنید و هر تمرین را ۳ تا ۴ ست با ۱۸ تا ۲۰ تکرار انجام دهید. برای تمرینات بدون مقاومت سعی کنید تکرارها را به ۲۵ برسانید.

۱. ددلیفت با دمیل

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگاین حرکت مستقیماً عضلات همسترینگ و باسن را هدف قرار می دهد. همچنین نواحی شانه و پشت را درگیر می‌کند. بایستید و پاها به اندازه عرض شانه باز باشند. پاها کمی از زانو خم باشند. برای انجام حرکت دو دمبل را با دو دست بگیرید. پشت صاف و مستقیم باشد و با خم کردن کمر دمبل‌ها را به سمت زمین ببرید تا جایی که در عضلات همسترینگ کششی ایجاد شود. به وضعیت اول برگردید و حرکت را تکرار کنید.

۲. ددلیفت با هالتر

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگاین تمرین عضلات نواحی باسن، چهار سر ران، لگن و ساق پا را درگیر می کند. این حرکت نیاز به دقت بالایی دارد و پشت در حین حرکت باید صاف و مستقیم باشد. تا وقتی انجام درست حرکت را یاد نگرفتید از وزنه سنگین استفاده نکنید. هالتر را با دو دست بگیرید. دست‌ها به اندازه عرض شانه از هم باز باشند. هالتر را بالا بکشیده تا هالتر به سطح لگن برسد. بدون خم کردن پشت هالتر را به زمین برگردانده و حرکت را تکرار کنید.

۳. ددلیفت تک پا با دمبل

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگحرکتی بسیار مناسب برای تقویت عضلات سرینی، همسترینگ و ران می باشد. اگر مشکل کمر درد دارید از این حرکت دوری کنید. باستید و با دو دست دمبل‌ها را بگیرید. همزمان که بالاتنه را پایین می‌آورید و دمبل را به زمین نزدیک می‌کنید یک پا را از عقب بالا آورده و به سمت پشت دراز کنید. پشت در طول حرکت باید صاف باشد. می‌توانید پای جلو را کمی خم کنید. وقتی دمبل‌ها به زمین رسیدند یا کشش در عضلات پا احساس کردید به وضعیت شروع برگردید. حرکت را با پای مخالف تکرار کنید.

۴. خم کردن پا به صورت دمر با باند کشی

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگاین حرکت عضلات همسترینگ و سرینی را تقویت می کند. رو به زمین دراز بکشید و یک سر باند کشی را به یک شیء مثل پایه میز، مبل یا درب وصل کنید و سر دیگر را به دور مچ پا ببندید. با فاصله مناسب از محل اتصال باند کشی قرار بگیرید و همزمان پا را خم کنید تا عضلات همسترینگ تقویت شوند. می‌توانید سر ثابت کش را به مچ پای غیر فعال وصل کنید.

۵. خم کردن همسترینگ با دستگاه سیم کشی

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگمقابل دستگاه سیم کشی بایستید. حلقه کابل را دور مچ پای چپ انداخته و تعادل خود را حفظ کنید. بدن کاملاً باید روبرو باشد. پای چپ را از زانو به پشت خم کنید تا جایی که از بالا و عقب پاشنه به عضلات همسترینگ برخورد کند. حرکت را با پای مخالف تکرار کنید. به جای دستگاه سیم کشی می‌توانید از باند کشی استفاده کنید. به صورتی که سر ثابت دور مچ پای ثابت روی زمین قرار گرفته و سر دیگر کش دور مچ پایی که حرکت را انجام می دهد قرار بگیرد.

۶. پل

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگاین حرکت عضلات نواحی پشت پا، کشاله ران، سرینی و به طور کل بدن را درگیر می‌کند و باعث افزایش تعادل و ثبات بدن می‌شود. بدن و بالاتنه درحین حرکت محکم باشند و عضلات سرینی را در اوج حرکت منقبض کنید. به پشت روی زمین دراز بکشید. زانوها را خم کرده و کف پاها روی زمین باشند. دست‌ها کنار بدن و کف دست‌ها روی زمین قرار بگیرند. باسن را از زمین بلند کرده تا جایی که فقط پاشنه پاها و شانه‌ها روی زمین باشند. در اوج حرکت کمی صبر کرده و حرکت را تکرار کنید.

۷. پل با بالا بردن پا

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگاین حرکت عضلات شکم، پشت و باسن را درگیر می‌کند. همچنین باعث بالا بردن تعادل بدن می‌شود. وضعیت پل را به خود بگیرید و حین انجام حرکت پل یکی از پاها را از زمین جدا کرده و بالا ببرید. پای فعال می‌تواند عمود بر زمین و در بالا قرار بگیرد یا در جلو بدن صاف و مستقیم دراز شود یا بدون تغییر در مفصل زانو فقط از زمین جدا شده و بالا آورده شود. بعد از تعداد تکرار لازم حرکت را با پای مخالف تکرار کنید.

۸. بالا آوردن بدن با توپ سوئیسی

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگاین حرکت یکی از بهترین تمریناتی است که به خوبی عضلات همسترینگ را تقویت می‌کند. روی زمین دراز بکشید، زانوها خم و پاشنه پاها را روی توپ سوئیسی قرار دهید. دست‌ها کنار بدن باشند. بدن را از زمین جدا کرده و بالا آورید و همزمان پاها را به جلو صاف کرده و سعی کنید بدن به صورت یک خط شیب‌دار با زمین قرار بگیرد. به وضعیت شروع برگردید و حرکت را تکرار کنید.

۹. پل با توپ سوئیسی

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگحرکتی بسیار مناسب و مفید برای عضلات سرینی و باسن می‌باشد. روی زمین دراز بکشید و پاشنه پاها را روی توپ قرار دهید. توجه کنید که زانوها باید صاف و پاها مستقیم باشند. دست‌ها کنار بوده و با فشار پاها بر توپ سعی کنید بدن را از زمین جدا کرده و یک خط شیب‌دار با بدن درست کنید. به وضعیت شروع برگشته و حرکت را تکرار کنید.

۱۰. پل با باند کشی

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگدر وضعیت شروع حرکت پل قرار بگیرید. یک باند کشی روی بدن خود قرار داده و در طرفین با دو دست آن را محکم بگیرید. باسن را از زمین جدا کرده و حرکت پل را انجام دهید و سعی کنید دست‌ها در کنار بدن ثابت باشند و بدن بر مقاومت کش غلبه کند. به وضعیت شروع برگردید و حرکت را تکرار کنید.

۱۱. دستگاه پشت پا

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگاین دستگاه مخصوص تقویت عضلات همسترینگ است. روی دستگاه دراز بکشید و مچ پاها را پشت دسته‌های دستگاه قرار دهید. وزنه مناسب را انتخاب کرده و پاها را به سمت بالا و پشت خم و حرکت را تکرار کنید.

۱۲. بالا آوردن پا از عقب

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگیکی از حرکات مناسب برای تقویت عضلات باسن، همسترینگ و پشت می باشد. روی یک نیمکت پرس دراز بکشید طوری که بدن از کمر به پایین آزاد باشد. با دو پا یک دمبل یا توپ را محکم بگیرید و با گرفتن نیمکت با دست ها سعی کنید تعادل خود را حین حرکت حفظ کنید. پاها را از زمین جدا کرده و تا حد امکان بالا آورید. زانوها نباید در حین حرکت خم شوند. حرکت را تکرار کنید.

۱۳. خم کردن بالا تنه

13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگبایستید و پاها به اندازه عرض شانه باز باشند. یک میله بدون وزنه و در صورت توانایی با وزنه، را روی شانه بگذارید و با دو دست در طرفین آن را نگه دارید. در حین حرکت پشت صاف و زانو کمی خم باشند. عضلات سرینی و همسترینگ را منقبض کنید. بالاتنه را به سمت جلو خم کنید تا حدی که در عضلات پشت پا کشش را احساس کنید. به وضعیت شروع برگردید و حرکت را تکرار کنید.

تهیه و تدوین: elmevarzesh.com

تلگرام

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۲۰ نظر

 1. Mosi گفت:

  سلام. یک سوالی دارم.
  بنده ۱۵ سالم است و می خواهم بدانم که ایا این حرکت ها برای من ضرری ندارد و باعث سوختن قد نمی شود؟

 2. ممد گفت:

  سلام من فوتسال بازی میکنم شوتم خیلی ضعیفه چه حرکاتیو انجام بدم ک شوتم قوی شه رو چه عضلاتی کار کنم ۱۶ سالمه

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، دوست عزیز عضلات پای شما ضعیفه، شاید هم تکنیک شوت رو خوب اجرا نمی کنید، اگر ضعف عضلات پا باشه، بدنسازی برای عضلات پا چه با وزنه و چه بدونه وزنه مفید هست

 3. آرش گفت:

  سلام
  در حرکت ۷ (پل همراه با بالابردن پا) این بالا بردن باید به چه صورتی باشه؟؟!!!(یعنی پا رو بالا ببریم و ۱۰ ثانیه در همون وضعیت بمونیم و این کار رو ۳ ست انجام بدیم یا اینکه مثلا مکث در حدود ۲-۳ ثانیه باشه ولی حدود ۱۰-۱۵ بار تکرار انجام دهیم؟؟؟!!!)(هدف : تقویت و برزگ و حجیم شدن عضلات همسترینگ برای فیتنس)
  ممنووون…

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، اگر مکث لازم باشه در مطلب اشاره می کنیم، وقتی چیزی اشاره نشده یعنی مانند دیگر حرکات انجام شود

 4. آرش گفت:

  سلام
  ممنون بابت پاسخگویی سریعتون…
  در حرکت ۷ (پل با بالابردن پا) ، وقتی که در حال کندن تنه از زمین هستیم باید همزمان پاهارو از زمین جدا کنیم یا اینکه ابتدا تنه از زمین جدا شود و بعد که در هوا هستیم پا هارو بلند کنیم؟؟؟!!!
  مرسی…

 5. باران گفت:

  با سلام من ۲۵ سالمه و قدم ۱۶۶ تقریبا سه ماهه باشگاه میرم.
  وزنم قبل از باشگاه ۷۱ بود والان ۶۶ کیلو هستم.
  اندازه های فعلیم به این صورته
  سینه ۹۵
  کمر ۷۷
  شکم ۸۴ و ۸۸
  باسن ۱۰۲
  ران ۵۷
  بازو ۳۱
  ساق پا ۳۵
  من یک ساعت ایروبیک و یک ساعت بدن سازی کار میکنم.یک روز در میان بالاتنه و یک روز درمیان پایین تنه
  میخوام بالاتنه ام لاغر شه و پایین تنه ام بزرگ شه.فقط با این رژیم لاغری ایا بازهم میشه پایین تنم بزرگ شه؟اخه برای حجم دادن عضلات باید کالریربیشتری مصرف کرد.من تو برنامه غذاییم دچار مشکل شدم و الان هم وزنم ثابت مونده.چون روز پایین تنه بیشترپروتیین و کربوهیدرات مصرف میکنم.میشه راهنمایین کنید ممنون

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. برنامه تمرینی تون تقریباً خوبه. برای تغذیه باید درصد پروتئین رو ببرید بالا. اگر بتونید از مکمل های پروتئینی استاندارد و سالم استفاده کنید بهتره. از مطلب زیر استفاده کنید. برای بالاتنه از وزنه های سبک با تکرار بالا و برای پایین تنه از وزنه های سنگین تر با تکرار پایین استفاده کنید. از نمونه رژیم های غذایی موجود در سایت علم ورزش استفاده کنید.

   http://www.elmevarzesh.com/how-to-have-your-carbs-and-lose-fat-too/

 6. باران گفت:

  میشه بطور همزمان هم کاهش وزن داشت هم افزایش حجم عضله در پایین تنه؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، کاهش وزن به کاهش چربی ربط داره و افزایش حجم به افزایش عضله ربط داره، شدنی هست ولی مقداری دشوار است و صبر می خواد

 7. مهدی گفت:

  سلام به شما وقتی میگن که فلان عضله رو مثلا عضلات ران رو تقویت کنید این تقویت باعث لاغر شدن ان منطقه مبگیشه یا چاق شدن آن منطقه در ضمن اگه کسی ران های چاقی داشته باشه با تقویت عضله ان قسمت کارش حل میشه

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

    سلام، تقویت می تونه فقط قوی کردن و جلوگیری از ضعف عضلانی باشه یا رشد عضلات و تناسب اندام. چاق شدن نیست، عضله رشد کنه حجم می گیره، لاغر کردن بیشتر با تمرینات هوازی و برنامه غذایی انجام میشه و در کنارش انجام تمرینات قدرتی با شدت متوسط به نحوی که روی حجم زیاد تأکید نشه به فرم گرفتن عضله و اندام کمک می کنه

 8. صادق گفت:

  سلام من دوسال پیش عمل رباط صلیبی انجام دادم اما الان عضلات همان پا خیلی لاغر شدن حالا برای تقویت باید از وزنه استفاده کرد یا بدون وزنه هم می شه

 9. مهدی گفت:

  سلام خدمت شما وضمن خسته نباشید ایا۳۰دقیقه الی یک ساعت دویدن در تردیمیل جزو ورزش هوازی به حساب می اید و کمک میکنه واسه لاغرشدن

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، بله هوازی هست، اما تضمینی برای لاغری نیست، چون فقط ورزش کردن برای لاغری کافی نیست، حتی اگر زیاد هم انجام بشه ممکنه نتیجه نداشته باشه، در اصل تغذیه مهم هست

 10. عبدالحمید گفت:

  سلام من رباط قدامی رو بازسازی کردم یه سال میگذره اما زانوم لاغر شده چکار کنم که رشد کنه زودتر ممنون

  • علم ورزش گفت:

   سلام، تمرینات ورزشی رو به مرور شروع کنید، از تمرینات ایزومتریک شروع کنید و به مرور زیر نظر مربی تمرینات بدنسازی با وزن بدن و سپس بعد از قوی شدن با وزنه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *