۱۴ حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه

شنا سوئدی

داشتن بالاتنه عضلانی و زیبا مهم است و یکی از موثرترین تمرینات برای رسیدن به این هدف حرکت شنا سوئدی است.در این مطلب ۱۴ حرکت متنوع شنا سوئدی را برای شما آماده کرده ایم.این  14 حرکت مهم و مختلف برای تقویت کردن و ساختن عضلات دست ها و کمربند شانه ای ارائه می شود که نه تنها عضلات دست و شانه بلکه تمام عضلات بدن را درگیر می کند.

حرکت شماره یک:شنای روی دست با ارتفاع Elevated Push-Up

بر روی دست ها بروید در حالی که  دست راست خود را بروی یک جعبه قرار داده اید و حدودا ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر از زمین فاصله دارد.پاهای خود را محکم کنید به صورتی که گشتاور بدن در یک خط راست باشد. اگر این حرکت برای شما سخت است می توانید زانوهای خود را روی زمین بگذارید. در حالی که آرنج خود را به بیرون خم میکنید و سینه خود را به طرف زمین پایین می آورید نفس بکشید و زمانی که دست های خود را صاف می کنید و به سمت بالا می آیید نفس خود را بیرون بدمید.۱۰ حرکت را با دست راست انجام دهید و سپس با دست چپ این حرکت ۱۰ بار را انجام دهید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه

حرکت شماره ۲: شنای روی زمین با دست های نزدیک به هم Diamond Push-Up

تلگرام

به حالت زیر قرار بگیرید با پاهای راست و کشیده یا با زانوهای قرار داده شده روی زمین. اگر زانوهایتان روی زمین نیست پاهای خود را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید که به شما کمک می کند در طول تمرین تعادل لازم را داشته باشید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه

حرکت شماره ۳: شنا  روی دست با استفاده از توپ   Get on the Ball: Push-Up With Tuck Crunch

با شکم روی توپ قرار بگیرید و روی دست ها به سمت بیرون راه بروید تا اینکه توپ به زیر ساق پا بیاید. آرنج خود را خم کنید و سینه خود را به زیمن نزدیک کنید و یک حرکت را انجام دهید. دست های خود را راست کنید و زانوهای خود را به سمت سینه نزدیک کنید. این کار لگن خاصره را بالا میبرد و توپ را به صورت شما نزدیک میکند.پاهای خود را به سمت عقب راست کنید و یک حرکت دیگر را کامل انجام دهید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنهحرکت شماره ۴: حرکت شنای روی زمین با شانه های نا متوازن One Elbow In, One Elbow Out

به حالت شروع روی دست های خود قرار بگیرید با پاهای راست و یا با زانوهای روی زمین. دست ها کاملا روی زیر شانه ها قرار بگیرد.دست راست خود را چند سانتیمتر به طرف بیرون قرار دهید. زمانی که به سمت پایین میروید آرنج دست چپ را را به سمت عقب خم کنید که صورت و شانه به هم نزدیک باشند و ارنج دست راست را به بیرون خم کنید. شما احساس فشار بیشتری بروی دست چپ خود میکنید. سپس دست خود را راست کنید. ۵ تا ۱۰ حرکت با دست چپ و ۵ الی ۱۰ حرکت با دست راست انجام دهید.

حرکت شماره ۵: شنای روی زمین بر روی یک پا One-Legged Push-Up

 بر روی دست ها و زانوهای خود را قرار بگیرید. پای راست خود را به سمت عقب راست کنید که موازی با زمین باشد.با حفظ همین حالت یک حرکت را انجام دهید. ۲۰ حرکت بروی پای چپ و ۲۰ حرکت بر روی پای راست انجام دهید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنهحرکت شماره ۶: شنای روی زمین عنکبوتی Spiderman Push-Up

به حالت شروع حرکت شنای روی دست قرار بگیرید. با خم کردن دست ها و رفتن به سمت پایین، زانوی پای چپ خود را خم کرده  و به سمت ارنج دست چپ بیارید و ان را با زانوی خود لمس کنید. با راست کردن دست ها و بالا آمدن پای چپ خود را راست کنید و به حالت اولیه برگرید. دوباره این کار را با زانوی پای راست انجام دهید و با زانوی پای راست آرنج دست راست را لمس کنید و به حالت اولیه برگردید. این دوحرکت به منزله یک تکرار می باشد. ۲ ست ۱۰ حرکتی را انجام دهید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه

حرکت شماره ۷: شنای روی زمین همزمان با جهش پاها به جلو و کشش Push-Up With Alternating Lunges

به حالت شروع حرکت شنای روی دست قرار بگیرید. یک حرکت کامل انجام دهید. سپس پای چپ خود را خم کنید و ان را به جلو بگذارید در کنار و خارج دست چپ قرار دهید. به سمت بالا نگاه کنید و لگن را به آرامی به سمت جلو فشار دهید که کشش در عضلات خم کننده و جلو ران و شکم ایجاد شود. پای چپ را به عقب برده، یک حرکت کامل شنای روی دست انجام دهید سپس پای راست خود را به جلو اورده و در کناره خارجی دست راست قرار دهید، به بالا نگاه کند و لگن را به سمت جلو فشار دهید. به حالت اول برگشته و یک حرکت کامل شنای روی دست انجام دهید و این سیکل حرکتی را ۱۰ بار تکرار کنید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه

حرکت شماره ۸: شنای روی زمین با استفاده از صندلی Chair Push-Ups

نزدیک به صندلی بایستید. به جلو خم شوید، کف دست ها را روی زمین بگذارید، زانوهی خود را روی صندلی قرار دهید و پاهای خود را به پشت صندلی قرار دهید. از صاف بودن دست ها مطمئن شوید. آرنج را خم کرده و شانه ها را پایین ببرید و دوباره دست ها را راست کنید. ۲ ست ۱۰ حرکتی انجام دهید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه

حرکت شماره ۹: شنای روی زمین به شکل  T Push-Up

به حالت اولیه و شروع شنای روی دست قرار بگیرید. یک حرکت شنای روی دست را کامل انجام دهید سپس دست راست خود را از زمین جدا کرده  و به صورت عمودی به بالای سر برده و حالت T  را  به خود بگیرید. چند لحظه صبر کنید، دست را پایین آورده، یک حرکت کامل دیگر شنای روی دست انجام دهید و این بار دست چپ خود را بالای سر ببرید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنهحرکت شماره ۱۰: شنای روین زمین با دست زدن دست ها به همدیگر Push-Ups With a Partner

با دوست خود روبروی هم قرار بگیرید. حالت اولیه شنای روی دست را به خود بگیرید. یک حرکت کامل شنای روی دست انجام دهید و بعد از بالا آمدن دست راستتان را به بزنید به طوری که صدای آن را بشنوید. سپس یک حرکت کامل دیگر انجام داده و بعد از بالا آمدن دست چپ خود را بهم بزنید.

حرکت شماره ۱۱: شنای روی زمین با کش مقاومتی Push-Up With Resistance Band

یک باند مقاومتی یا یک کش ورزشی را دور شانه های خود  قرار دهید و آن را در دست های خود محکم نگهدارید.به حالت شروع اولیه قرار بگیرید. باند می بایست آماده باشد و نه سفت باشد و نه شل. به میزان لازم آن را تنظیم کنید. آرنج را به سمت بیرون خم کنید و سینه ها را پایین ببرید. زمانی که شانه ها همطراز با آرنج شد توقف کنید سپس دست را راست کنید. این حرکت را در ۲ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه

حرکت شماره ۱۲:  شنای روی زمین یک طرفه Side Push-Ups

بر روی سمت چپ خود دراز بکشید. زانوها را از پشت خم کنید.دست راست خود را جلو شانه چپ قرار دهید.( ارنج دست راست و چپ هر دو خم می باشند). دست چپ را خم کنید و بر روی سمت راست کمر قرار دهید. دست خود را بر زمین فشار دهید تا گشتاور نیرو شما را به بالا ببرد. بازوی شما تقریبا راست خواهد شد. دوباره خود را به سمت پایین ببرید و این حرکت را در هر طرف ۱۰ بار انجام دهید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنهحرکت شماره ۱۳:  شنای روی زمین ملخی Grasshopper Push-Up

به حالت شروع قرار بگیرید. همزمان با خم کردن آرنج ها و پایین رفتن، پای راست خود را به سمت جلو و زیر بدن مابین دست چپ و پای چپ بیاورد و کاملا آن را به سمت چپ بیرون بدن ببیرید. با بالا آمدن و راست کردن دست ها پای راست را به حالت اولیه خود ببرید سپس این حرکت را با پای چپ انجام دهید. یک  ست ۱۰ تایی ازاین حرکت انجام دهید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه حرکت شماره ۱۴: شنای روی زمین با سه بار دست زدن در هوا  Triple Clap Push-Up

از حالت اولیه شروع دست ها را بر روی زمین فشار داده به طوری که بتوانید بدن را کاملا به سمت بالا پرتاب کنید و در حالی که در فضا هستید سه بار دست ها را به هم بزنید. یک با در جلو، یک با در عقب و بار سوم در جلو بدن. قبل از فرود آمدن دست ها را خم کنید.

14 حرکت شنا سوئدی برای تقویت عضلات بالا تنه

ترجمه: elmevarzesh.com

منبع: www.fitsugar.com

به اشتراک بگذارید :
 جشنواره وب ایران

مطالب مشابه

۱۴۹ نظر

 1. بهار گفت:

  ممنون از پاسختون
  پس مچ دستم خوب شدنی هست؟!
  فقط این تیکه از پاسختونو متوجه نشدم:
  (سانسای عمومیو انتخاب کنید تا بعد بتونید زیر نظر مربی خصوصی تمرین رو ادامه بدید )
  خب استخر خصوصیه و اموزش شنا میدن من هم میتونم شنا رو یاد بگیرم تو ده جلسه گفتن هم بعد یا گیری شنا کردن رو ادامه بدم میتونم مچ دستمو تو اب حرکت بدم مث راه رفتن خودم علاقه دارم شنا کردنو هم برا روحیه هم سلامتی استخوانها.خب در شنا کردن مچ پا هم دگیر میشه مچ پام استخونیه و میخام قوی شه و حتی زانوم. بازم ممنون از پاسختون.به سایتم مراجعه میکنم برای مطلبی گه گذاشتین لینکشو خوب شد تغذیه شنا رو گفتین و درمورد بهداشت شنا اگه مطلبی دارین لینکشو معرفی کنید

  • رامیار نجفی گفت:

   شما گفتید هزینه تخصصی گرونه من گفتم با یادگیری چند سری تمرین تقویتی و کششی در آب فعلا از از سانس های عمومی استفاده کنید چه برای شنا کردن و چه برای نرمش و ورزش. مچ دست شما خوب شدنی است و پیشنهاد میکنم با یه قیزیوتراپ متخصص مشورت کنید. یادگیری کامل شنا نیاز به تمرین بیش از ده جلسه داره ولی خوب توی ده جلسه می تونید یه سری تکنیک ها رو یاد بگیرید. شما با تمرین و نرمش در آب می تونید کل بدن رو تقویت کنید.

 2. بهار گفت:

  بازم سلام و خسته نباشید ببینید مچ دستم بسیار لاغره و کلا خودم هم کم وزن بودم.از زمانی که با این سایت اتفاقی اشنا شدم و.با راهنماییای شما وزنم اضاف شد ولی بخاطر مشکلی که برام پیش اومد برا مچ دستم سندرم تونل کارپال رو.میگم با توجه به توصیه شما دیگه از دمبل استفاده نمیکنم. و قرار شد طبق توصیه دکتر و البته شما شنا برم منظورم استخر. میخام در یه مورد راهکار نشونم بدید
  من مچ دستم بسیار لاغره و استخونش برامده س در اینحد که در عامه میکن پوستو استخون و خودمم از بالاتنه لاغر هستم بازو و ران و….شنا برم در عرض چند ماه این مشکلم برطرف میشه منظورم چاقیه.اضافه وزن.درواقع دستم مث یه تیکه چوبه.و این اعتماد بنفسمو پایین اورده.من شنا برم اموزشی ده جلسه و بعدشم هر هفته یه روز درمیون چقد زمان میبره تا مچ دستم تقویت بشه و پهن تر بشه یعنی روشو عضله گوشت یا هرچی تو این مایه ها بپوشونه چون برامدگیش واقعا مشخصه و مچ پام هم لاغره بحدی که فقط میتونم کفش اسپرت بپوشم و کفشایی که انتخاب میکنم مث کفشای تخت که باعث میشه مچ نمایون باشه رو نمیپوشم.میتونید در این زمینه راهنماییم کنید

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام مجدد. باید عرض کنم قبل از هر چیزی دلیل این لاغری رو مشخص کنید. یک آزمایش و مراجعه به پزشک متخصص بسیاری از موراد رو مشخص میکنه. رفع استرس، تنظیم خواب و رژیم غذایی سالم و کامل برای افزایش وزن، سلامتی و داشتن روحیه بالا ضروری است. ضمناً شما حتی اگر به فرم بدن ایده ال خود برسید بازهم مردم حرف برای گفتن دارن. شما برای خودتون زندگی کنید و کاری به حرف مردم نداشته باشید.  پیشنهاد میکنم روش زندگی رو اصلاح کنید، با مراجعه به پزشک تغذیه یک رژیم غذایی خوب تهیه و رعایت کنید. با مراجعه به مشاور استرس رو کنترل کنید و حتی برای تنظیم خواب هم به دکتر مراجعه کنید. مهم برای شما سلامتی است نه حرف مردم. در مورد چاقی شنا یک ورزشه و باعث کالری سوزی میشه در کنار این ورزش شما باید رژیم غذایی افزایش وزن رو رعایت کنید. اگر قرار باشه شنا برید و غذا نخورید لاغرتر میشید. برای مچ از حرکات با انقباض ایزومتریک کمک بگیرید. چه برای کشش چه برای تقویت مچ دست. از چسب های کنزیو برای بهبود سریعتر و حمایت مچ دست استفاده کنید. تکنیک های شنا مثل کراس سینه، کرال پشت و حتی قورباغه به تقویت مچ شما کمک میکنه.

 3. بهار گفت:

  سلام ممنونم بابت مشاوره تون تو پاسخ گفتین حرکات با انقباض ایزومتریک؟!این حرکات تو سایت هست نشنیدم اینو
  بعد اون چسبی که گفتین برا چیه و از کجا باید تهیه کرد

 4. مهرداد گفت:

  سلام…من دچار دیسک کمر هستم…خواستم بدونم شنا مضره واسه من؟شنا …دراز نشست

 5. مهرداد گفت:

  یه سوال دیگه ای هم داشتم..روی مچ دستم..دقیقا روی نبضم یه کیستی به وجود اومده…ی ذره ورم داره..موقع شنا باعث نمیشه ک کیست بترکه؟

 6. امیرحسین گفت:

  سلام خسته نباشید من۸جلسه است به باشگاه بدنسازی میروم ولی شنا سوعدی و اگه اشتباه نکنم پارال را نمیتونم انجام بدم اگه میشه یه کمکی بکنین این حرکات رو بتونم انجام بدم.
  من خیلی لاغر هستم۱۵سالمهست ولی۴۰کیلو وزنم اگه میشه یه راهنمایی بدین که واسه چاق شدنم خوب باشه.ممنون از سایت خوبتون

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، تنها راه شما برای شنا سوئدی این هست که شنا سوئدی اصلاح شده رو ابتدا انجام بدید و پارالل رو هم با کمک گرفتن انجام بدید برای افزایش وزن هم بخش افزایش وزن رو مطالعه کنید و اینکه بخش اصلی افزایش وزن تغذیه است که باید رعایت کنید

 7. محمد گفت:

  با سالام و عرض خسته نباشید ۱۵ سالمه و پارکور کار میکنم ، وقتی زیاد شنا میرم ناحیه چپ بدنم درد میگره که نمیدونم سینمه یا دستمه ، آیا مشکلی هست و آیا شنا باعث میشه به قلب آدم فشار وارد بشه چون من خیلی شنا میرم ؟؟؟؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. قبل از ورزش بهتره با یک دکتر مجرب مشورت کنید. شاید نیاز به آزمایش و معاینه بالینی باشه. شنای سوئدی به خودی خود موجب درد قفسه سینه و قلب نمیشه مگر اینکه مشکلی از قبل وجود داشته باشید مثل ناراحتی قلبی، آسم و غیره.

 8. امیر گفت:

  سلام
  برای چنین حرکاتی مثل شنا,بارفیکس یا دراز و نشست قبل از تمرین آیا گرم کردن لازمه؟
  و برای اینکه بعد از تمرین عضلات نگیره باید چیکار کنیم؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، بله باید بدن گرم شود، عضله هم در صورتی دچار گرفتگی می شود که یا مواد معدنی بدن مانند سدیم، پتاسیم و یا کلسیم دچار کمبود باشد یا متعادل نباشد، همچنین کمبود آب بدن نیز می تواند باعث گرفتگی عضله شود، سرد کردن بعد از تمرین برای ریلکس شدن عضلات مفید است

 9. متین گفت:

  سلام منPush-Up With Resistance Bandاین حرکت شنارو نمیتونم انجام بدم چون بازوم یکابر بجور شکسته بوده و زور دستم خیلی کم شد وقتی میخوام یک دونه شنارو انجام بدم فشار خیلی زیادی بهم میاد چیکار کنم تا بتونم تند تند شنا بزنم ۱۳سالم هست

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، شما باید به مرور از تعداد کم و حرکات ساده تر شروع کنید تا عضلات تقویت شود و توانایی تان افزایش پیدا کند

 10. آرمین گفت:

  با سلام
  آیا ورزش شنا به تنهایی میتونه جای بقیه ورزشهای بدنسازی رو بگیره
  من به ورزش دو و دوچرخه و دراز نشست و شنا علاقه دارم به نظر شما اینها میتونه کافی باشه برای عضله سازی نه خیلی حرفه ای و آیا چیدمان خاصی در این چهار ورزش باید وجود داشته باشه تا من جواب بگیرم — من فقط صبح های زود وقت ورزش کردن دارم ممنون میشم یکم راهنماییم کنید
  ممنونم از سایت خوبتون

 11. رضا گفت:

  سلام ایا پرس سینه عملکردمان را در شنا افزایش می دهد؟ چون در این دو حرکت عضلات یکسانی به کار گرفته میشود

 12. امیر حسام گفت:

  سلام میخواستم بدونم شنا سویدی قدو میسوزونه؟

 13. علی گفت:

  سلام ایا شنا سوئدی حرکت چند مفصلی هست؟

 14. reza گفت:

  سلام میخواستم بگم من وقتی شنا رو میرم اصلا رو سینه هام فشار رو احساس نمیکنم نمیدونم دلیلش چیه حرکت رو درست هم میزنم حتی پیش مربی ام رفتم و گفت درسته ولی اصلا سینه هام فشار رو نمیفهمن دلیلش چیه؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، ما هم می توانیم بگوییم شاید درست انجام نمی دهید، اما  شما می توانید این کار را هم انجام دهید، یا پاها را روی یک پلکان قرار دهید به نحوی که پا بالاتر از بدن باشد و دست ها مقداری از عرض شانه بازتر تا سینه بیشتر درگیر شود، یا اینکه به صورت ساده انجام دهید و وقتی سینه را نزدیک زمین می کنید در حد یک شماره مکث کنید

 15. معین گفت:

  با سلام مرسی از سایت خوبتون .من قبلا خیلی شنا سوئدی میرفتم واقعا خیلی خوب بود چه عضلاتی داشتم .ولی حدود ۵ سال است که کلا بی خیال ورزش شدم وزنمم خیلی بالا رفته دوست دارم دوباره شنا سوئدی رو شروع کنم ولی مچم اذیته با کف دست اصلا نمیتونم برم .اگه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم .

 16. فرشته گفت:

  سلام من خیلی چاق نیستم و فقط می خوام بازو…ساعدو مچ دستمو برای والیبال قوی کنم چ حرکاتی رو می تونم برم لطفا کمکم کنید

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. شنای سوئدی، بارفیکس، دیپ، استفاده از کش و میله بارفیکس و تقویت کننده های مچ مثل فنر یا حلقه روش های متنوعی برای تقویت دست ها و ساعد و مچ هستند.

 17. محمد گفت:

  سلام.من ۱۸سالمه.وضعیت جسمانیم شدیدا ضعیفه وقت باشگاه رفتنم که اصن ندارم.میخواستم بدونم با انجام این شنا سوئدی وضعیتم بهتر میشه؟؟؟

 18. سجاد گفت:

  با سلام من قبلا ها روزی دیویست تا شنا میرفتم به خاطر این که قهرمان کشور تو رشته کیوکوشین بودم اما الان سه سال است که ورزش نمیکنم چون کلیم ضربه خورد امروز پس از سه سال دوباره یه عرق حسابی کردم ب نظرتون چقد این مرین هارو ادامه بدم تاثییرش رو میبینم البته همین الان دستام بالا نمیاد که بنویسم خخخخخ ممنون میشم جواب بدید

 19. فاطیما گفت:

  سلام ممنون از سایت خوبتون…من از ۵سالگی ۷ سال رزمی کار میکردم وروزی حداقل ۵۰تا شنا میرفتم…چون مدت ۳سال ورزش انجام ندادم الان ۱دونه شنا هم نمیتونم برم…چون والیبال رو چند ماهیه شروع کردم ممنون میشم برای قوی کردن کتف بهم راهنمایی بدید…۱۵سالمه ۶۰k.gوزن…قد ۱۶۲c.m

 20. سحر گفت:

  سلام بخیر من دستام ضعیفه میخوام بارفیکس برم اما نمیتونم سخته چجوری یاد بگیرم ممنون میشم راهنماییم کنید

 21. اشکان گفت:

  سلام ، ایا شنا به سینه ها فرم میدهد ؟ چون سینه هام چربی داره . زیر لباس ناجوره،
  من چن وقتییه شنا میرم فقط سفت شده ولی حالت نداد ، کلا چکار کنم کوچیک و حالت بدم به سینه ممنون میشم ج بدین با تشکر

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. بله. تمرینات متنوع و مختلف شنا تاثیر خوبی بر عضلات سینه و بازوها میده. برای فرم دهی سینه در ابتدا تمرینات تناوبی با شدت بالا برای چربی سوزی، تمرینات قدرتی و مقاومتی برای عضله سازی و فرم دهی و رژیم غذایی سالم رو رعایت کنید.

 22. محمد گفت:

  سلام. من شنا تو هر ست ۲۰الی ۳۸ میرم. ولی یه مشکل پیش اومده واسم که گفتم با شما در میون بزارم. سینه سمت راست من یکم از سینه سمت چپم بزرگتره خواستم بدونم طبیعی هست یانه؟ ممنون میشم پاسخ بنده رو بدید

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. خیر. طبیعی نیست اما فکر نمیکنم مشکل حادی باشه. احتمالاً به دلیل عدم رعایت فاصله دست ها یا فشار مضاعف بر یک سمت نسبت به سمت دیگه باشه. بهتره برای مدتی از تمرینات سینه با دمبل و تک دست انجام بدید تا سایز عضلات به هم برسه.

 23. محمد گفت:

  دمبل ندارم. به باشگاه هم دسترسی ندارم چیکار کنم به نظر شما تا مث هم بشن؟

  • رامیار نجفی گفت:

   اگر می تونید شنا سوئدی اصلاح شده تک دست روی زمین یا رو به دیوار انجام بدید. اما تاثیر دمبل یا وزنه خیلی بهتره.

 24. محمد گفت:

  سلام ی سوال داشتم که ممنون میشم پاسخ بدید
  تمرینات بدنسازی باعث رشد یا تحریک استخوان ها میشه؟؟ یا اصن تاثیری رو استخوان بدن هم داره؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. ورزش بر رشد طولی استخوان ها تاثیر مثبت نداره اما بر چگالی و تراکم استخوان ها تاثیر مثبت میذاره. یعنی ورزش باعث افزایش چگالی استخوان میشه.

 25. پژمان گفت:

  حرکت های دیگه ای هم هست

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. بله. تمرینات متنوع و خیلی زیادی برای بالاتنه و دست ها هست که می تونید با کمترین امکانات انجام بدید.

 26. مهدی اسدی گفت:

  سلام یه سوال داشتم من نوک سینه ام حالت قیف شده می خواستم ببینم راه درمانش چیه

 27. سارا گفت:

  سلام , مرسی از سایت خیلی خوبنون و مطالب عالیش ک اکثر سوالاتو تو حیطه مربوطه پوشش میده.سایز سینه هام حدود یه سایز باهم تفاوت داره.برای کوچیک کردن و فرم دهی شنا سوئدی انجام میدم,میخواستم بدونم بخوام این مشکلو برطرف کنم تو این حرکت چه تغییری باید ایجاد کنم؟شنیدم میشه زیر کف یکی از دستها یه سطح مثل حوله گداشت آیا این درسته و اگه درسته زیر کدوم دست باید حوله بذارم؟دراین صورت سایز بازوهام ناهماهنگ میشه؟باتشکر

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. این مشکل برای خیلی از ورزشکاران هست. شما می تونید با انجام شنای سوئدی نابرابر این مشکل رو بر طرف کنید. به صورتی که یک شیء مثل توپ، چهار پایه کوچک، وزنه یا هر چیز دیگری که حدودا ۱۰ الی ۱۵ سانتی متر ارتفاع داشته باشه رو زیر دستی که سینه در آن قسمت بزرگتر هست بگذارید. دست موافق سینه کوچ باید روی زمین باشه. به این صورت به عضله ای که کوچک تر هست فشار بیشتری وارد میشه. حوله مناسبه اما ارتفاعش کمه. باید از جسم بلندتری استفاده کنید.

 28. سارا گفت:

  خیلی خیلی ممنونم ازتون.

 29. محمد گفت:

  سلام ممنون از مطالب مفیدتون من ۱۸ سالمه و ۴۷ کیلو وزنمه و برای اضافه وزن و تقویت بدن دو ماهی به باشگاه بدنسازی رفتم ولی به علت سرکار رفتن و خسته به باشگاه رفتن دیگه تنبلیم اومدو نرفتم حالا اگر بخوام تو خونه ادامه بدم به نظرتون برای تقویت بالا تنه و پایین تنه از چه حرکت هایی استفاده کنم و برای اضافه وزن چی ? ممنون از پاسخگوییتون

 30. حمید گفت:

  سلام.حرکت شنا برای کسایی که گودی کمر دارن ضرر نداره؟؟؟اگر اره چجوری انجام بدیم که ضرر نداشته باشه؟!چون من پاهامو رو یه سطح بالاتر از زمین میزارم
  ممنون میشم ج بدین

 31. احمد گفت:

  من جدیدن علاقه مند به شنا روی مشت شدم
  ولی راستشو بخاین جایی ندیدمش
  آیا مضره؟

 32. امید گفت:

  سلام.سوال من اینه،، آیا شنای سئودی وبارفیکس باعث لاغری میشه؟؟

 33. Hesam_diesel گفت:

  با سلام خسته نباشید میخواستم بدونم چه حرکاتی برا افزایش حجم بازو مفیده ۱۶ سالمه هیکل خوبی هم دارم مشکل کاهش وزن و اینا رو ندارم بدنسازی میرم فقط حجم بازو رو میخوام بپرسم اگر جواب بدین بسیار سپاس گذارم

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. جلو بازو هالتر، جلو بازو دمبل، جلو بازو لاری، جلو بازی سیم کش، جلو بازو دمبل چکشی. این تمرینات به صورت سوپر ست انجام بشه نتیجه بهتری میده

 34. بهنام گفت:

  سلام…اقا تو شنا روی زمین…کدام عضلات بدن درگیر میشن؟؟؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. اگر شنای سوئدی درست انجام بشه عضلات سینه ای بزرگ، دلتوئدیها، سه سر بازو، عضلات شکم، دندانه ای قدامی و غرابی بازویی کاملاً درگیر میشن.

 35. غلام كارگشا گفت:

  یه سوال دارم آیا شناء سویدى مى تونه حرکت خوبى براى پشت بازى باشه ممنون از سایتتون موفق باشیز

 36. راحیل گفت:

  سلام ممنون از مطالب مفیدتون
  سوالی داشتم ممنون میشم جواب بدید اینکه من اضافه وزن ندارم ولی چربیها به صورت موضعی پشت شونه و کمرم جمع شدن ایا ورزش شنا کمکی به از بین رفتن اونها میکنه؟ کلا چه ورزشهایی میتونه باعث تناسب اندام در این قسمت بشه
  پیشاپیش ممنون از پاسختون.

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. کلاً ورزش شنا برای چربی سوزی مناسب نیست. بهترین روش انجام تمرینات اینرتوال با شدت بالا یا همان hiit است.

 37. حمید گفت:

  ببخشید این نوع شنا به نظرتون کمک میکنه یا کلا اشتباهه
  پاها را روی یک ارتفاع حدود یک متر قرار دهیم و دست ها را روی زمین و حرکت شنا رو انجام بدیم

 38. مرصاد گفت:

  سلام خسته نباشید. میخواستم بدونم حد اقل زمان برای ظاهرشدن تأثیرات روی بدن بعد از انجام مستمر این حرکات چقدره؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، نمیشه زمان تعیین کرد دوست عزیز، بستگی به خیلی چیزها داره از تغذیه و روش تمرین گرفته تا ژنتیک حتی به میزان سابقه ورزشی هم بستگی داره اگر همه اینا مثبت باشه در دو ماه میشه نتایج خوبی گرفت

 39. صمد گفت:

  یه برنامه اندرویدی بود حرکات ورزشی داشت نوشته بود اگه چربی های بدنت کم باشه توی یک ماه بدنت فرم میگیره و سیکس پک نمایان میشه درسته؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *