۳۰ دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن
تلگرام

بدون نیاز به وسیله خاصی یا باشگاه رفتن ورزش در منزل را  با ۳۰ دقیقه تمرین که روی مقاوم سازی و افزایش قدرت بدن تمرکز دارد، تجربه کنید. برای بدست آوردن نتیجه بهتر باید قبل از انجام این حرکات بدن خود را گرم کنید و برای بدست آوردن بهترین نتیجه کمی حرکات کششی هم انجام دهید. این حرکات را در هفته اول سه روز در هفته  انجام دهید. هر حرکت را ۱۵-۲۰ بار انجام دهید و پس از استراحت حداکثر ۱ دقیقه ای سراغ حرکت بعدی بروید. پس از انجام تمام حرکات، به مدت ۶۰ ثانیه استراحت کنید و سپس حرکات را از ابتدا تکرار کنید. اگر احساس می کنید که دو بار دوره کردن حرکات کافی نیست، می توانید حرکات را ۳ بار دوره کنید!

۶ حرکت اول برای مبتدیان و افراد با آمادگی جسمانی متوسط است و ۶ حرکت پایانی برای افراد با آمادگی جسمانی متوسط و عالی مناسب است. حرکات را بر اساس آمادگی جسمانی کنونی تان انتخاب کنید و نه بر اساس آنچه فکر می کنید باید باشید! (واقع بینانه آماگی جسمانی خود را ببینید!) ورزش در منزل را با هیجان شروع کنید.

۱-پوش آپ از زانو

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- حرکت را با دراز کشیدن روی شکم و قرار دادن صورت روی زمین آغاز کنید. دست ها را اطراف شانه قرار دهید.

۲- تنه و ران های خود را راست و در یک راستا نگه دارید و با کمک دست ها تنه را از زمین بلند کنید .

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

۳- در این حالت نقاط اتکاء شما به زمین کف دست ها و زانو و پنجه پاهاست.

۴- مجددا آرنج را خم کنید و سینه و شکم را به زمین بزنید و حرکت را از نو شروع کنید.

۲- چمباتمه نشستن 

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، دست ها را عمود بر بدن و در جلوی خود نگه دارید.

۲- تجسم کنید که می خواهید روی یک صندلی بنشینید، زانوها را خم کنید و باسن را به زمین نزدیک کنید.

۳- به یاد داشته باشید، زانو را به اندازه ای خم کنید که از نوک انگشتانتان جلوتر نرود. (زیاد از حد زانو را خم نکنید) 

۴- حرکت را تکرار کنید. اگر می خواهید چالش بیشتری ایجاد کنید، می توانید دست ها را کنار بدن یا پشت سر قرار دهید.

۳- حرکت پروانه

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- بایستید، پاها را جفت کنید و دست ها را کنار بدن قرار دهید.

۲- در یک حرکت بپرید و پاها را از هم دور کنید و دست ها را بالای سر ببدید.

۳- کمی مکث کنید و سپس با پرشی به موقعیت قبلی برگردید و حرکت را دوباره تکرار کنید.

۴- بالا بردن دست و پای مخالف

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- به حالت چهاردست و پا بنشینید، کف دست ها و زانوها روی زمین باشند.

۲- به آرامی دست و پای مخالف را از بدن دور کنید.

۳- سپس دست و پای مخالف را به وضعیت قبلی برگردانید و حرکت را با دست و پای دیگر تکرار کنید.

۴- حرکت را ادامه دهید.

۵- این حرکت را آرام و کنترل شده انجام دهید.

۵-ضربه زدن به اطراف 

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- بایستید و با یک دست دیوار یا شی ثابتی (صندلی یا نیمکت) را بگیرید.

۲- پای دورتر از دیوار یا شی ثابت را از زمین بلند کنید و با خم و راست کردن زانو، با پا ضربه بزنید.

۳- حرکت را تکرار کنید.

۴- حرکت را با پای دیگر هم انجام دهید.

۶-  پل زدن با آرنج یا تخته

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- به صورت روی زمین دراز بکشید و آرنج و ساعد را در تماس با زمین قرار دهید.

۲- با استفاده از آرنج و ساعد و پنجه پا بدن خود را از زمین بلند کنید.

۳- سعی کنید کمر را صاف نکه دارید و کمر و باسن در یک راستا قرار گیرند.

۴- تا زمانی که دیگر قادر به تحمل وزن بدن بر روی ساعد نیستید، در همین حالت بمانید.

۷-تقویت عضلات شانه

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- طناب در در جایی محکم ببیندید و از امنیت و محکم بودن آن مطمئن شوید. پشت به محل اتصال طناب بایستید. برای داشتن وضعیت ثابت تر می توانید یک پا را کمی جلوتر از پای دیگر قرار دهید.

۲- دو سر طناب را در دو دست بگیرید و سعی کنید دو دست (دو سر طناب) را به هم نزدیک کنید.

۳- مجددا دستها را خم کنید و کنار بدن قرار دهید. این کار را  به آرامی انجام دهید تا فشار وارد شده به بازوها و کتف را احساس کنید.

۴- حرکت را دوبار تکرار کنید.

۸- حرکت اسکوات با طناب

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- با هر دو پا روی وسط طناب بایستید، پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و با دو دست دو سر طناب را بگیرید.

۲- شروع به نشستن و بلند شدن کامل بکنید، در حالیکه سر طناب ها همیشه موازی با شانه ها یتان قرار گیرد.

۳- به موقعیت شروع برگردید و دوباره از اول شروع کنید.

۹- طناب زدن ،پروانه

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- این حرکت طناب زدن معمولی ست با این تفاوت که در هر بار طناب زدن دو بار پرش وجود دارد، یکی هنگامی که طناب را می خواهید از زیر پایتان عبور دهید و دیگری وقتی که طناب بالای سرتان است. در این حالت یک پرش به اطراف هم انجام دهید و پاها را به اندازه عرض شانه باز و بسته کنید.

۲- حرکت را ادامه دهید.

۱۰- کشش طناب تقویت عضلات سینه و شانه

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- طناب را در جایی محکم و مطمئن و بالا ببندید.

۲- حالت شروع: کمی پاها را خم کنید، سر و سینه را به جلو بدهید و با دو دست، دو طرف طناب را بگیرید.

۳- طناب را به پایین و کنار گوشهایتان بکشانید.در این حالت فشاری به شانه هایتان وارد می شود.

۴- حرکت را دوباره تکرار کنید.

۱۱- راه رفتن با پاهای بسته شده با طناب

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- گرهی در دو سر طناب ایجاد کنید و طناب را به دور مچ پا بیاندازید.

۲- بایستید و یک  پا را از دیگری دور کنید و زمانیکه فشار مناسبی روی پاها احساس کردید، پای دیگر را به آن نزدیک کنید.

۳- حرکت را ادامه دهید و چند قدمی بردارید.

۴- این حرکت را با شروع از پای دیگر انجام دهید.  

۵- مطمئن شوید که لگن را در راستای بدن قرار داده اید و با شروع حرکت زودتر از پاها به اطراف حرکت نمی کند.

۱۲- بالا بردن باسن در حرکت تخته

30 دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن۱- به صورت روی زمین دراز بکشید و آرنج و ساعد خود را روی زمین قرار دهید. تنها نقاط اتکاء آرنج، ساعدو پنجه پاها ست.

۲- شکم را به سمت بالا حرکت دهید و از زمین دور کنید به اندازه ای که ناف در موقعیت قبلی ستون فقرات قرار گیرد و لگن را به سمت بالا بکشانید. یک ثانیه در این وضعیت نگه دارید.

۳- به وضعیت قبل برگردید و مجددا حرکت را تکرار کنید.

تهیه و ترجمه: elmevarzesh.com

منبع: freeworkoutsguide

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۳۴ نظر

 1. یه رهگذر گفت:

  خیلی جالب، مفید و مختصر و کاربردی و …. هر چی بگم کمه:)
  تشکر.

 2. مرضیه گفت:

  من در قسمت پوش آپ مشکل دارم و بیش از ۵ حرکت در هر بار نمی توانم انجام دهم و به شدت احساس خستگی در انجام این حرکت و حرکات مشابه ای که به حرکت آرنج دارد می کنم این را بگویم که من تازه کارم و اولین بار است که می خواهم این حرکت را انجام دهم آیا انجام ۵ هر حرکت در هر با هم اثر مطلوب را می گذارد؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، چون شما به تازگی می خواهید این حرکات را انجام دهید، ناتوانی در انجام حرکات طبیعی است، بعد از مدتی می توانید تعداد را افزایش دهید.موفق باشید

 3. محمد حسین آشورزاده گفت:

  خیلی متشکرم

 4. هرکی گفت:

  عالی بود اگه میشه این نوع حرکات رو بیشتروکمی سخت تر کنید وبگید که باید چند سری و چند بار اون هارو تکرار کنیم

 5. علی گفت:

  خیلی آسان و اولیه بود ولی ممنون!!!!

 6. عارف گفت:

  ممنون از سایتتون
  برای کاهش خستگی بعد از حرکات چه کارکنیم

 7. بهزاد گفت:

  سلام .اگرکنار این تمیرینات حرکات شکم دراز نشست وحرکات شکمی ازین قبیل انجام دهیم چطور است؟

 8. حامد گفت:

  سلام باتشکرازسایت خوبتون اگه میشه کنارهمه تمرینات بنویسید کدام قسمت از بدن را تقویت می کنند تادرانجام تمرینات به اون قسمت از بدن تمرکز کنیم وتمرینات را بهتر انجام بدهیم.

 9. mr.amin گفت:

  سلام سایت خیلی خوبیه ولی حرکات نیم ساعت طول نمیکشه با این ک دوبار انجام میدم ینی یبار تا اخر میرم دوباذه بر میگردم ولی نوشتین تو نیم ساعت

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. منظور این نیست که یک یا دو بار انجام این تمرینات سی دقیقه طول می کشه منظور اینه شما سی دقیقه این تمرینات رو انجام بدید حالا شاید شما در این سی دقیقه ممکنه سه بار، چهار بار یا شاید پنج بار این تمرینات رو بتونید انجام بدید.

 10. ستاره گفت:

  سلام. منظور از طناب چیست؟ آیا حالت کشسانی دارد ؟ متشکرم

 11. امیرحسین گفت:

  عالی بود ولی نمیدونم اثر میکنه یانه

 12. Saleh Rezaie گفت:

  خیلی خوب بود ٫ دمتون گرم

 13. Amirali safari گفت:

  عالی بود فقط چندتاسوال داشتم برای رفع خستگی بعد ورزش چیکار کنیم؟چقدربعد شروع به ورزش های سنگین تر کنم؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. بعد ورزش سرد کردن رو انجام بدید. از وعده های ویژه بعد تمرین استفاده نید. مصرف مایعات، ویتامین ها و مواد معدنی رو ببرید بالا. نسبت به آمادگی و هدف خودتون برنامه تمرینی رو طراحی کنید. سنگین کار نکنید.

 14. مهدی گفت:

  سلام تمرینات شما خیلی خوبه لطفا بگویید چگونه بدنمان تا ۱ ماه دیگر حجم پیدا کند و از چه ویتامین هایی استفاده کنیم لطفا سریع پاسخ دهید

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، حجم گرفتن بدن یک پروسه مدون هست و برنامه رژیمی و تمرینی خاصی می خواد با یک ماه کسی حجم نمی گیره

   ویتامین هم در صورت نیاز باید پزشک تجویز کنه، خودسرانه مصرف نکنید

 15. اشکان گفت:

  بالا بردن باسن در حرکت تخته روی کدام قسمت بدن تأثیردارد؟

 16. MaMaD گفت:

  بسیار عالی ،،،

 17. strange گفت:

  عالی بود یه سوال تعداد ستها رو چجوری تعیین کنیم؟

 18. متین گفت:

  خیلی عالی ممنونم فقط همه حرکات برای افراد مبتدی هستند؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، خیر، در مطلب نوشتیم که ۶ حرکت اول برای مبتدی های توصیه میشه هر چند میشه همه حرکات رو هم مبتدی ها انجام بدهند و هم دیگران اما با احتیاط

 19. مهدی گفت:

  خیلی قشنگ

 20. ریرا گفت:

  سلام من وزنم ۵۷کیلو و قدم ۱۷۴هستم یک پودر چاقی مکس فت خریدم و به من گفتن حتما باید با ورزش بدن سازی این رو مصرف کنم با این حرکات شما توی پیج میتونم پودر رو استفاده کنم

  • علم ورزش گفت:

   سلام، اگر با این حرکات یا حرکات دیگه برنامه تمرینی منظمی داشته باشید بله می تونید، وگرنه بدون ورزش توصیه به مصرف نمیشه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *