دسته: آناتومی انسان

۱

آناتومی جمجمه و صورت

استخوان های صورت به غیر از ۸ قطعه استخوان سر، ۱۴ قطعه استخوان نیز در صورت وجود دارد.استخوان ها را ۶ قطعه استخوان فرد تکشل داده می دهند.تنها استخوان متحرک صورت فک پایین است.این...

۴

آناتومی اسکلت بدن انسان

خصوصیات اسکلت بدن انسان اسکلت داربست بدن است تمام قسمت های بدن روی اسکلت قرارگرفته اند.بدن انسان از ۲۰۶ قطعه استخوان تشکیل شده است.این استخوان ها طوری با نظم کنار هم قرار گرفته اند...

۰

آناتومی بافت همبند

بافت همبند ، بافت ها و ارگان های مختلف را به هم می‌پیوندد. این بافت در زیر اپی تلیوم و اطراف ارگان های مختلف به عنوان یک لایه پشتیبان عمل می‌نماید و به همین...

آناتومی سلول ۰

آناتومی سلول و بافت

ساختمان سلول سلول پیچیده ترین و کوچکترین واحد ساختمانی بدن انسان است که قادر است تمامی اعمال حیاتی بدن را انجام دهد.تمامی سلول های بدن انسان در اندازه میکروسکپی وقطر آنها از ۵/۷ میکرون...

۵

آشنایی با آناتومی انسان

تعریف آناتومی انسان آناتومی علمی است که درمورد بدن انسان صحبت می کند.این علم ساختمان بدن انسان و روابط بین اندام های مختلف را برسی می کند. واژه آناتومی آناتومی از دو واژه ana...

آناتومی زانو ۱۶

آناتومی زانو

مفصل زانو میان استخوان های ران و درشت نی قرار دارد.استخوان سخت و مثلث شکل کشکک در بالای این مفصل به استخوان ران می چسبد.استخوان نازک نی در مفصل زانو مشارکت ندارد و به...