دسته: حرکات اصلاحی

nf00142120-1 ۱

ارتباط تختخواب با وضعیت بدن

بی شک آخرین محلی که شما با وضعیت بدنی همدم هستید، تختخواب است.در آن جا نه ایستاده اید و نه نشسته اید ، بلکه دراز کشیده اید.استخوان ها ، عضلات و مفاصلتان مجبور نیستند...

r9uu0o4u ۳

ارزیابی کیفیت وضعیت ستون فقرات

ارزیابی کیفیت وضعیت ستون فقرات هر کسی می تواند با یک آزمایش ساده نحوه ایستادن خود را بررسی نماید. برای انجام این کار می توان کنار دیوار ایستاد و فاصله کمر تا دیوار را...

s2a049kv ۱۰۰

حرکات اصلاحی زانو ضربدری

 همانطوری که  در خصوص زانو ضربدری گفته شد یکی از عوامل ایجاد زانو ضربدری عدم توازن عضلانی در پاست. در واقع در این عارضه عضله ی داخلی همسترینگ ، واستوس مدیالیس و کوادری دچار...

902jm3vm ۱۸۵

زانو ضربدری و حرکت اصلاحی

زانو ضربدری چیست؟ یکی از تغییر شکل های زانو است که در آن ، زانوها به یکدیگر نزدیک می شوند و قوزک های داخلی از همدیگر فاصله می گیرند.به همین علت است که این...