دسته: تغذیه ورزشی

۱۳

منابع غذایی پروتئین ها

منابع غذایی پروتئین ها گوشت قرمز فرآورده های امعاء و احشاء، ماکیان و گوشت شکار ماهی ها تخم مرغ فرآورده های لبنی توضیحاتی در مورد منابع غذایی پروتئین ها گوشت قرمز: مزّیت تغذیه ای...

۵

تقسیم بندی پروتئین ها

تقسیم بندی پروتئین ها از نظر عمل نقش آنزیمی یا کاتالیزوری ساختمانی پروتئین های ناقل یا حامل هورمونی نقش آنزیمی یا کاتالیزوری آنزیم ها پروتئین هایی هستند که یک یا چند محل ویژه به...

۳

تغذیه ورزشی مناسب

اگر می خواهید در حین ورزش خستگی را از خود دور کنید و استقامت بدنی تان را بالا ببرید باید تغذیه‌ی درستی داشته باشید.اگر اهل ورزش هستید و تصمیم دارید قله‌های موفقیت را یکی...