دسته: تربیت بدنی

ارتباط انگیزش با نیازهای ورزشکاران ۱

ارتباط انگیزش با نیازهای ورزشکاران

برای درک انگیزه ورزشکاران باید مجموعه نیازهای آنان را شناسایی کنیم. معمولا نیازهای ارضاء نشده تبدیل به هدف می شوند، بنابراین کمک به ورزشکاران برای رسیدن به اهدافشان می تواند کلید انگیزش باشد. یکی...

۰

نقش انگیزش در ورزش

آیا تا به حال ماجرای شگفت انگیز صعود کوهنوردان به قلل مرتفع را شنیده اید؟ تحمل روزهای دشوار و پر خطر برای صعود  که گاه با غم و اندوه از دست دادن یار همنورد...

روانشناسی ورزش ۰

کاربرد روانشناسی ورزش

همه ما به خوبی از فواید تمرین بدنی و تأثیر آن بر سلامت جسم آگاهیم و هر  روز بر دامنه تحقیقات در این زمینه افزوده می شود.اما مبحث داغ روانشناسی ورزش هم امروزه در...

روانشناسی ورزش چیست ۳

روانشناسی ورزش چیست

تعریف های که برای روانشناسی ورزش پیشنهاد شده تحت تأثیر دو عامل است: اول ، رویکردی که به درک رفتار ورزشی منجر می شود، مثلا" هنگامی که رویکرد غالب رفتار گراییی است، تعریف حول...