دسته: تربیت بدنی

۳

مدل ساعت شنی گالاهو

مدل ساعت شنی گالاهو در خصوص رشد حرکتی در طول عمر یکی از مدل های جدید رشد حرکتی انسان که بر پایه دیدگاه بوم شناختی و با تاکید بر سه عامل ویژگی های فردی...

۰

منحنی های اجرا در اصول یادگیری مهارت

یادگیری را می‎توان تغییر در عملکرد ای اجرا فرض کرد.یادگیری تقریباً به صورت مداوم انجام می‎‏شود؛ بهبود عملکرد  به خودی خود، یادگیری نیست بلکه نشان دهنده وقوع یادگیری است. یادگیری حرکتی مجموعه ­ای از...