دسته: تربیت بدنی

۰

رشد و نمو دستگاه‌های حرکتی

استخوان‌بندی در اوایل زندگی رویانی دستگاه استخوانی به صورت «مدل غضروفی» است. در جنین دو ماهه مراکز استخوان‌سازی در بخش میانی استخوان‌های بلند مانند بازو و ران تشکیل می‌شود. پس از تولد رشد و...

۰

رشد و تکامل جسمانی

فرایند رشد و تکامل جسمانی از لحظه تشکیل نطفه آغاز می‌شود. رشد اولیه تحت کنترل ژن‌ها اتفاق می‌افتد. ژن‌ها هم جنبه‌های هنجار رشد و هم جنبه‌های ناهنجار آن را تعیین می‌کنند.عوامل محیطی به طور...