زانو پرانتزی و حرکات اصلاحی آن

تلگرام

ژنوواروم، زانوی درون گرد، زانو پرانتزی یا پاکمانی ( واروس بیش از حد ) اختلال در مفصل زانو است که در آن زانو ها از هم فاصله زیادی می گیرند. در این عارضه زاویه درشت نی- رانی به ۱۸۰ درجه نزدیک شده یا ازآن بیشتر می شود و بالطبع زاویه Q کاهش می یابد. این عارضه می تواند وضعیتی یا ساختاری باشد.

زانو پرانتزی

نوع ساختاری آن در نتیجه اختلالات و تغییر شکل های استخوانی عارض می شود. نوع وضعیتی آن در اثر ترکیبی از موقعیت های مفصلی، که باعث راستایی غلط در زانو می شوند بدون اینکه در استخوان های دراز تغییر یا انحنایی وجود داشته باشد عارض می شود. این عارضه از نمای خلفی و قدامی قابل رویت می باشد. در این عارضه به علت زاویه داخل ران و ساق پا، خط اعمال وزن به سمت داخل مرکز زانو منتقل می شود.

به زبان ساده تر:در حالت عادی وقتی سر پا مستقیم می ایستید و مچ پاهایتان را به هم می چسبانید زانوهایتان هم در کنار یکدیگر قرار گرفته و فاصله کمی با هم دارند. گاهی این فاصله زیاد می شود و به نظر می رسد کل اندام های تحتانی چپ و راست بصورت دو پرانتز () در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. معمولاٌ به این تغییر شکل اندام، زانوی پرانتزی می گویند.

ولی علت زانوی پرانتزی چیست؟

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

شایع  ترین علت آن انحراف قسمت بالایی استخوان درشت نی است که به آن ژنو واروم Genu varum می گویند. در این عارضه تنه استخوان درشت نی به خط محوری بدن نزدیکتر می شود به عبارت دقیق تر هرچه از بالای استخوان درشت نی به سمت پایین تر می آییم، می بینیم استخوان به خط محوری بدن نزدیکتر شده است. البته گاهی علت زانو پرانتزی در تغییر شکلی است که در قسمت های پایینی تنه استخوان ران ایجاد می شود.

از نشانه های این عارضه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • زانو از یکدیگر فاصله می گیرد
 • استخوان درشت نی با پیچش داخلی همراه است
 • فرد مبتلا بر روی لبه خارجی پا به صورت اردکی راه می رود.

این بیماری به علت های متفاوتی از قبیل وراثت، راه رفت زودرس کودک و استفاده از پوشک های حجیم، نرمی استخوان، پوکی استخوان، آرتروز، آسیب به صفحات رشد، بد جوش خوردن شکستگی، فلج عضلانی، پارگی کپسول و رباط خارجی زانو، ضعف عضلانی و کوتاهی عضلات به وجود می آید.

فرد مبتلا با توجه به شدت ناهنجاری می تواند نشانه های زیر را داشته باشد  یا می توان گفت موارد زیر عوارض ناشی از زتنوی پرانتزی هستند:

 • راه رفتن اردک وار
 • چرخش ساق
 • ضعف عضلات ناحیه خارجی، مانند عضلات کشنده پهن نیام، دوسر رانی و نازک نئی
 • کوتاهی عضلات ناحیه داخلی، مانند عضلات نیمه غشایی و نیمه وتری، راست داخلی و درشت نئی قدامی
 • کشیدگی رباط ها و کپسول خارجی زانو ( نازک نئی- رانی) و مچ پا ( نازک نئی قاپی) و کوتاهی رباط ها و کپسول جانب داخلی زانو ( درشت نئی- رانی) و مچ پا (دلتوئید)
 • کاهش ارتفاع پایین تنه
 • تغییر زاویه کشکک ها و تمایل آن ها به داخل
 • آرتروز زودرس
 • درد و احساس خستگی زود رس
 • سائیدگی بیش از حد کناره خارجی کفش

علل ایجاد کننده زانوی پرانتزی

 •  وزن زیاد : فشار بر روی استخوان ها هم در بچه ها و در بزرگسالان عامل زانوی پرانتزی و ضربدری است.
 •  زمینه ارثی: افرادی که زمینه استعداد ارثی در آن ها وجود دارد.
 •  بیماری روماتیسم« التهابی» عفونت مفاصل.Rheumatoid Arthritis
 •  راشیتیسم نرمی استخوان.
 •  رشد کندیل داخلی در وضعیت طبیعی کندیل داخلی نسبت به خارجی پائین تر است« که رشد کندیل به سمت بیرون منحرف می شود».
 •  شکستگی.
 •  در مورد بچه ها قنداق کردن« پوشاک زیاد» در مرحله بعد زود راه افتادن آن ها.
 •  فرو رفتگی در قسمت داخلی زانو که توأم با درد می باشد.
 •  کشیدگی در قسمت خارجی زانو« کشـش».
 •  کشکـک به سمت داخل انحراف پیدا نموده و درد در قسمت قدامی زانو بروز می نماید
 •  صافی کف پا اگر زاویه به ۹۰ درجه برسد.
 •  طبیعی ۱۳۰- ۱۲۰ درجه می باشد Coax Veraگویند.
 •  پارگی خارجیLCL .
 •  اگرعضله همسترینگ ضعیف باشد درد داریم،اگر نیم وتری و نیم غشایی ضعیف شوند،قادر به تحمل فشار عضله ثابت داخلی نبوده،درنتیجه زانو به سمت داخل منحرف می شود.
 •  کوتاهی همسترینگ وضعف دو سر رانی.
 •  کوتاهی فاصله درشت نی .Iliotibial bond
 •  قورباغه ای نشستن« چهار زانو».W-sitting

روش اندازه گیری زانوی پرانتزی

برای اندازه گیری این اختلال فرد بدون کفش و جوراب در حالی که زانوها و ران ها وی دیده می شود بدون هیچ گونه انقباض عضلانی غیر طبیعی در عضلات ناحیه ران می ایستد. زانو باید در حالت اکستنشن کامل قرار گرفته و قوزک های دو پا به گونه ای به هم بچسبد که استخوان کشکک زانو ها به روبرو نگاه کنند.در این حالت فاصله بین کندیل داخلی ران ها (فوق لقمه داخلی ران) به وسیله متر نواری، خط کش، کولیس و یا کالیپر مخصوص اندازه گیری و ثبت می شود. در برخی متون بیشترین فراوانی بین این دامنه ۲ تا ۴ سانتی متر قید شده است.

توصیه های بهداشتی و حرکات اصلاحی

برای اصلاح این ناهنجاری،ضمن اجرای تمرین های و حرکات اصلاحی باید توصیه های زیر مد نظر قرار گیرد:

 •  در صورت وجود اضافه وزن بکوشید آن را کاهش دهید.
 •  سعی کنید هنگام راه رفتن،دویدن و ایستادن،لبه ی داخلی پا فعالتر باشد(روی لبه داخلی پا فشار بیاورید)به نظر می رسد
 • تمرین های اصلاحی باید به گونه ای طراحی شود که ضمن ایجاد جنبش پذیری و تحرک در مفصل زانو،موجب تقویت عضلات جانب داخلی پا و عضلات درون گرداننده ی ساق پا شود،مثل عضلات نیمه غشایی،نیمه وتری،خیاطه و پهن داخلی.همچنین تمرین های دیگری باید انجام داد که باعث کشش و انعطاف عضلات جانب خارجی پا مثل عضله کشنده پهن نیام شود.

ملاحضات اصلاحی و درمانی

اصلاح زانوی پرانتزی ساختاری، عمدتا" با استفاده به موقع از بریس در دوره های مناسب امکان پذیر می شود. به طور معمول، قرار دادن گوه خارجی در کف پا یا پاشنه توصیه نمی شود زیرا به دنبال کمانی شدن ساق ها، پا به پرونیشن تمایل پیدا می کند. اصلاح این نوع ناهنجاری نیاز به اصلاح ساختار اسکلتی دارد که فقط در موارد شدید توصیه به استفاده از جراحی برای اصلاح این وضعیت می شود.

در مورد زانوی پرانتزی وضعیتی هم می توان ملاحضات اصلاحی زیر را در نظر گرفت:

 •  ارائه حرکات تقویتی برای عضلات جانب خارجی ساق و ران
 •  ارئه حرکات کششی برای کپسول داخل زانو
 •  تصحیح راه رفت به صورتی که پنجه مستقیم و در مسیر خط پیشروی قرار گیرد.
 •  تصحیح کفش و تعویض کفش هایی که سائیدگی جانب خارج آن ها بیشتر از حد معمول است.
 •  پرهیز از نشستن در وضعیت چهار زانو

آیا زانوی پرانتزی من نیاز به عمل جراحی دارد؟

اگر تنها مشکل شما شکل زانو است جواب منفی است. شما نیاز به جراحی ندارید. اگر تغییر شکل زانوی شما همراه با درد زانو است ممکن است نیاز به جراحی داشته باشید. بگذارید قدری بیشتر مسئله را باز کنیم.ممکن است تنها مشکل شما این باشد که از شکل پرانتزی زانوی خود ناراحت هستید ( درست مثل کسی که از شکل بینی خود ناراحت است). در این صورت جراحی اصلاح شکل زانو، برای شما حکم یک عمل جراحی زیبایی را دارد. البته در این صورت میتوانید به تصمیم خودتان از پزشک ارتوپد بخواهید زانوی شما را جراحی و صاف کند ولی باید بدانید این کار عاری از خطر نیست.

احتمال بروز مشکلات در این جراحی خود خواسته بیش از یک عمل جراحی زیبایی بینی است. این عمل جراحی، یک عمل نسبتاٌ بزرگ است و احتمال خطراتی مانند عفونت محل عمل، شکستگی استخوان، جوش نخوردن یا دیر جوش خوردن محل جراحی، آسیب به عروق یا اعصاب ناحیه عمل، لخته شدن خون در عروق ساق و یا ایجاد درد زانو بعد از جراحی وجود دارد.

حرکات اصلاحی زانو پرانتزی

اگر کوتاهی عضلات نیم غشایی و نیم وتری عامل ایجاد این ناهنجاری باشد ۲ تمرین زیر توصیه می شود:

۱-در حالی که رو به شکم دراز کشیده اید، مچ پا را به خارج چرخانده و زانو را راست کنید تا عضلات نیمه غشایی و نیمه وتری تحت کشش قرار گیرند.

۲-فرد به پشت می خوابد و مچ پا را به خارج می چرخاند.سپس زانو را صاف کرده و پا را به بالا می آورد.این حرکت موجب کشش بیشتر عضلات نیم غشا و نیم وتری می شود.در وضعیت ایستاده در کنار چوب موازنه یا میز از پهلو قرار گیرید و به ترتیب یک پا را به طور مستقیم بالای آن بگذارید. سپس پاسی اتکا را دورتر نگه دارید و با تنه به طرف پایی که روی میز قرار دارد خم شوید.

در وضعیت ایستاده قرار گیرید در حالی که پاها از یکدیگر فاصله گرفته و از ناحیه جانب داخلی مچ به زمین فشار آورید. می توان برای کمک به کشش ناحیه کشاله و داخلی ساق، دست موافق پای تحت کشش را بر روی ناحیه خارجی ران در بالای مفصل زانو قرار داده و ران را به طرف داخل و پایین فشار داد.

در وضعیت نشسته با گرفتن مچ پا آن را به حالت چرخش به خارج ببرید. در وضعیت نشسته به حالت قورباغه با کمک دست ها، تنه را از زمین به کشش عناصر استاتیک جانب داخلی زانو بپردازید.

نمونه ای از تمرینات قدرتی:

در وضعیت ایستاده پاها را به ترتیب از یکدیگر دور کنید. دست موافق پای دورشونده با جلوگیری از دور شدن پا می تواند اعمال مقاومت کند.

در وضعیت ایستاده کنار دیوار با جانب خارجی ساق به دیوار فشار آورده و در دورکردن پا از یکدیگر بکوشید.

در وضعیت ایستاده دو به دو، پهلو به پهلوی یکدیگر ران ها را از ناحیه جانب خارجی به هم بچسبانید و آن ها را از یکدیگر دور کنید.

در وضعیت ایستاده یک توپ طبی یا وزنه مناسب را با کنار خارجی پا پرتاب کنید.

نکته۱: همیشه قبل از انجام تمرینات قدرتی به مدت چند هفته تمرینات کششی را انجام دهید.

نکته۲: برای اجرای برنامه اصلاحی با یک متخصص مشورت کنید و تحت نظارت متخصص تمرینات را انجام دهید به دلیل اینکه ملاحظات بسیاری در طراحی یک برنامه اصلاحی باید لحاظ شود.

منبع: اختصاصی elmevarzesh.com

حرکات اصلاحی دکتر یحیی سخنگویی

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۲۲۴ نظر

 1. فاطمه گفت:

  سلام
  من مچ پاهام به هم میچسبه،زانو هامم همینطور،ولى ساق پاهام اندازه ٢ انگشت از هم فاصله داره،و اینکه احساسا میکنم زانو هام به داخل انحراف پیدا کرده،بدنسازی که رفتم احساس میکنم بدتر شده،به نظرتون با ورزش و فیزیوتراپى درست میشه؟تو رو خدا جواب بدین خیلى بدم میاد از پاهام :'(

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. احتمال اینکه مفاصل و استخوان تحت تاثیر تمرینات مختلف قرار بگیره کمه اما قطعی نیست. احتمال میدم عضلات ساق پای شما به دلیل ورزش و تمرین شکل گرفته و از حالت شلی و افتادگی که این فاصله رو کمتر نشون میداد گذشته. پیشنهاد میکنم تمرینات تقویتی ساق پا مخصوصا داخل ساق پا را انجام دهید. هر چند مشاوره با پزشک متخصص خالی از لطف نیست.

 2. فاطمه گفت:

  راستى ٢٠ سالمه
  قدم ١٧٣ و وزنم ۶٣

 3. امییییییییییییییییییییر گفت:

  با سلام
  من هر دو تا پامو عمل کردم
  جز شدیدترین انحرافات در ایران بودم
  این عمل پروسه سه چهار ساله درمانی داره و شامل چهار تا عمل میشه
  دو تا عمل + دو تا دراوردن پلاتین
  من حدود ۵ سالی است تحقیقات فراوانی در این زمینه دارم
  تاکید میکنم افرادی که کمتر از ۴ انگشت فاصله دارن عمل نکنن ، چون عمل به این راحتی که فکر میکنید نیست
  جز سخت ترین عمل های زانو است و بعد از عمل محدودیت هایی مثل دویدن و نشستن روی زمین و نماز خوندن هست نمیشه دستشویی ایرانی رفت
  اخیرا مد شده دختر خانم ها با فاصله های دو انگشتی در به در دنبال دکتر هستن عمل کنن
  بنده تا حالا صد ها نفر رو از عمل منصرف کردم
  با توضیحات معقول در نی نی سایت انجمنی هست که نظرات کاربران پا پرانتزی هست
  من اونجا پاسخگو هستم در فضا های مجازی همه امیر رو میشناسن
  طی بررسی هایی که بین صد ها کاربر پرانتزی و ضربدری داشته ام
  اولا این عارضه اخیرا در ایران خیلی شایع هست
  ثانیا اکثرا عمل لازم نمیباشند
  ورزش های رزمی و فوتبال و پله مضر ترین عامل برای پا های پرانتز یو ضربدری هستن
  در مقابل دوچرخه سواری و کوهنوردی ملایم و شنا بسیاری از درد های کاربران رو حل میکنن
  افرادی که بالای ۱۹ ۲۰ سالی دارن و انحرافشون شدیده راهکاری ………..

  بقیه نظرم ………..
  افرادی که در این سن هستن راهکاری جز عمل ندارن
  و اگر عمل نشن در سنین بالای ۵۰ سال باید تعویض مفصل انجام بدن که هم سخته و هم هزینه بر
  در واقع این عمل که بهش استئوتومی میگن به تاخیر اندازنده عمل تعویض مفصل هست
  در ضمن توصیه میکنم به هر دکتری اعتماد نکنید
  درصد اشتباهات دکتر ها در این عمل اخیرا زیاد شده و عمل های ناموفق زیاد شدن
  شعار من همیشه این بوده که به سه دکتر مراجعه کنید
  هدفتان نیز زیبایی نباشه

  • زهرا گفت:

   سلام من ۳۲ ساله هستم از نوجوانی متوجه پرانتز یبودن پاهام شدم البته وقتی سرپا می ایستم و پاهامو جفت می کنم زانوهام به هم می چسبه ولی ساق پام پرانتزی هستش هیچ دردی ندارم و میتونم ساعتها پیاده روی کنم فقط شکل بد پاهام به شدت عذابم می ده میشه راهنماییم کنید؟ من چون یه بچه کوچیک دارم قادر به انجام عمل جراحی نیستم و نمی دونم چه حرکات اصلاحی مناسب پاهای من هست لطفا منو راهنمایی کنید. اگه ممکنه بهم ایمیل بزنید.

   • رامیار نجفی گفت:

    سلام. قبل از هر چیزی باید دکتر متخصص شما رو معاینه کنه به چند دلیل. اول مشخص کنه عارضه شما برگشت پذیر هست یعنی با ورزش و حرکات اصلاحی اصلاح میشه یا ثابت شده و تنها راه عمل جراحیه. دوم مشخص کنه با افزایش سن این عارضه روز به روز بدتر میشه و در پیری مشکلات جدی برای شما بوجود میاره یا خیر. جواب دکتر مشخص میکنه شما باید چیکار کنید. 

 4. الهه گفت:

  سلام من ۳۱سالمه و چند ساله زانوهام پرانتزی شده مدتی هست ورزشهای اصلاحی انجام میدم و زانوهام بهتر شده یعنی انحرافش به داخل کم شده ولی ساق پام هنوز پرانتزی هست یکسال پیش پیش دو دکتر معروف اصفهان رفتم گفتن باید عمل کنی به نظرتون من حرکتهای اصلاحی رو ادامه بدم خوب میشم ؟(لطفا به ایمیل جوابم رو بدید ممنون)

 5. مجیدد گفت:

  سلام من ۲۰سالم وقتی می ایستم مچ پام بهم میچسبه ولی زانو هام فاصله دارن باید عمل کنم یا با ورزش کردن خوب میشه؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، بستگی داره چقدر فاصله داشته باشند، از چه زمانی این فاصله ایجاد شده و.. اینا در بررسی برای درمان نقش داره، مثلاً اگر شما در قبل از بلوغ دچار زانو پرانتزی شده باشید الان با حرکات اصلاحی درمان سخت هست، عمل هم زمانی توصیه میشه که وضعیت زانو مناسب نباشه

 6. آرش گفت:

  با سلام
  بنده ۲۰سالمه درمورد شکل پاهای پرانتزیم نگرانم من مچ پاهام به هم می چسپن ولی زانوهام به اندازه ی ۷ سانتی متر از هم فاصله دارن قسمت بالای مچ پاهام و پایین زانوهام در بیشترین حالت خود ۱۰ سانتی متر از هم فاصله دارن واقعا واقعا گیج شدم نمی دونم با تمرین و فیزیوتراپی خوب میشه یا باید عمل بشن خواهشا راهنمایی کنید ممنون

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. ظاهراً عارضه زانوی پرانتزی شما شدیده و با توجه به سن تون خیلی سخت بشه با تمرینات مشکل رو بر طرف کرد بهتره با یه پزشک متخصص یا فیزیوتراپ مشورت کنید. احتمالاً نیاز به عمل جراحی باشه.

 7. سما گفت:

  سلام من ۱۵ سالمه و فاصله بین زانو هام ۵ سانته
  پیش متخصص رفتم و گف ک درمان نداره!و چون فاصله زیاده نیاز ب عمل جراحی هم نداره
  فقط بهم کفی داد
  کمک کنین!
  من اصلا نمیتونم با پاهام کنار بیام
  ینی تا اخر عمرم همینجوری میمونه؟؟؟؟
  کمک کنین تو رو خدا
  خوب شدنی نیست؟

  • سما گفت:

   درضمن قبل از اون پیش متخصص دیگه ای رفتم ک اون گفت با کفی پوشیدن و رفتن ب فزیوتوراپی تا یک سال اینده پام تقریبا درست میشه!
   من شدیدا دچار دوگانگی شدم.
   چیکار کنم؟

   • رامیار نجفی گفت:

    نشستن و غضه خوردن نه تنها برای شما خوب نیست بلکه شما رو افسرده میکنه و وضعیت بدتر میشه. توصیه می کنم به توصیه های دکتر تون گوش بدید و حتما دوره کامل فیزیوتراپی هم برید.

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. نظر قطعی در مورد درمان یا عدم درمان با پزشک متخصص هست. ما فقط در مواردی که دکتر تایید کنه قابل درمان هست می تونیم راهنمایی کنیم. در هر صورت نا امید نشید. تمرینات اصلاحی رو انجام بدید و دستورات پزشک رو حتما انجام بدید.

 8. .m. گفت:

  سلام.مطالبتون رو مطالعه کردم..۱۷سالمه.حدود ۱۳.۱۴سالگی متوجه شدم دچار زانوهای پرانتزی خفیف هستم.با بالاتر رفتن سنم ب زانوی پرانتزی متوسط تبدیل شد.نظر دکتر این بود ک بیشتر نمیشه .عمل لازم نیس.اما در صورت تمایل میتونم عمل کنم…حرکات اصلاحی پیشنهادی ورزشی هم این بود ک بالشتی بین زانو ها قرار بدم و سعی در نزدیک کردن زانو ها داشته باشم.ایا این ورزش با توجه ب سنم کمکی میکنه؟

  هنگام چسباندن مچ پاها فاصله ای ب اندازه دو انگشت بین زانو ها ایجاد میشه.

  ممنون میشم راهنماییم کنید.سپاسگزارم

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. تمرینات اصلاحی رو کامل و مرتب انجام بدید اما اثر این تمرینات محدود است و شاید در طولانی مدت بتونه تأثیر کمی بر عارضه بزاره. بهترین راه عمل جراحیه اما داشتن زانوی پرانتزی خفیف بهتر از عمل جراحیه. اگر دکتر تشخیص ثابت بودن بده با ورزش هم نمیشه کاری کرد.

 9. تتتت گفت:

  سلام من۱۹سالمه پاهام پرانتزی هسش فاصله بین پاهام سه انگشت است ولی هیچ گونه دردی ندارم و وقتی به به عضلات پاهام فشار میارم به هم نزدیک میشه پاهام ایا با ورزش و فیزیوتراپی خوب میشم؟لطفا جوابمو بدین

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. حتماً باید پزشک متخصص شما رو معاینه کنه و تشخیص بده عارضهشما ثابت شده یا قابل اصلاحه. اگر قابل اصلاح باشه شما می تونید امیدوار باشید با تمرینات اصلاحی این عارضه رو برطرف کنید.

 10. تتتت گفت:

  ایا ورزش بدنسازی تاثیر داره برم

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، در صورتی تأثیر داره که  شما عضلاتی که دچار ضعف هستند رو تقویت کنید برنامه هم باید توسط متخصص حرکات اصلاحی براتون تنظیم بشه نه مربی بدنساز

 11. تتتت گفت:

  ببخشین ورزش یوگا چی اون خوبه برا اصلاح شدن

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   ببینید اگر قرار باشه نوع ورزشی برای اطلاح درست باشه باید تمریناتی با هدف درمان انجام بشه نه اینکه صرفاً یوگا انجام بدید و انتظار بهبودی داشته باشید

 12. سما گفت:

  سلام
  من الان حدودا یک و نیم هست ک از کفی استفاده میکنم
  ولی موقع گرفتن کفی بهمون گفتن به مرور زمان کفی باعث صافی کف پا میشه
  این واقعیت داره؟و اگه اینجوری نباید از کفی استفاده کرد؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. چطور میشه یک کفی طبی خودش باعث ایجاد عارضه بشه. فکر نمیکنم همچین چیزی درست باشه. حتماً از کسی که تهیه کردید پیگیری کنید تا محصول بهتری برای شما تهیه کنه. صافی کف پا مشکلات زیادی رو با خودش میاره. نباید همچین اتفاقی بیوفته.

 13. نیکتا گفت:

  من ۳۵سال سن دارم واز دوماه پیش که به دلیل سوزش زانو به پزشک مراجعه کردم دکتر تشخیص آرتروز دادن وگفتند پاهام داره پرانتزی میشه با انجام حرکات کششی مربوط به پاهای پرانتزی سوزش زیادی در زانو دارم آیا عادی هست

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. بهتره یک دوره کامل فیزیوتراپی برید و هر کاری که برای پیشگیری و درمان آرتروز لازمه انجام بدید. فعلاً به شخصه کاری نکنید که شاید بر این بیماری و پرانتزی شدن زانوها تاثیر نفی بزاره.

 14. روشا گفت:

  سلام دختر من ۱۵سالشه قدش ۱۵۷سانته وزنش۵۱کیلو هست
  بین زانوهاش ۳سانت فاصله هست
  دکترکه بردم عکس گرفت گفت مشکلی نداره
  ولی با اسرار من کفی نوشت و ی سری ورزش داد
  حالا میخوام ببینم با کفیو ورزش خوب میشه
  دکتر که گفت تاثیری نداره

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. چون در سن رشد هست با ورزش و کفی و اصلاح روش زندگی تا حد خیلی زیادی میشه هم عارضه رو بر طرف کرد و هم از پیشرفتش جلوگیری کرد. اما درمان صد در صدیش باید زیر نظر پزشک باشه.

 15. zarra گفت:

  سلام.من وقتی می ایستم پای راستم حدود ۵ سانت عقب تر از پای چپم وای میسه و به داخل چرخش داره علتش چیه و با ورزش خوب میشه؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام این عارضه چند دلیل اصلی داره اول عدم توازن عضلات موافق و مخالف که باعث چرخش استخوان ران و لگن و ساق پا شدن. دوم وجود مشکل یا انحراف در سیستم اسلکتی پا یا لگن سوم مشکل و انحراف در ستون فقرات که بر لگن تاثیر گذاشته و باعث عدم توازن لگن و پا شده. در هر صورت برای تشخیص دقیق باید حتما زیر نظر پزشک متخصص عکسبرداری انجام بدید. تمرینات ورزشی تا حد زیادی می تونه به شما کمک کنه البته اگر مشکل از بافت نرم باشه. ضمناً سن در درمان عارضه تأثیر مستقیم داره.

 16. F.b گفت:

  سلام …آیا با بستن زانو و ساق پا در مدت طولانی نمیشه پای پرانتزی رو درمان کرد؟؟؟یا حداقل فاصلشو کم کرد؟؟

 17. Binam گفت:

  سلام پاهای پرانتزی دارم تنها ناراحتی ک برام پیش اومده شکل بد پاهامه خیلی ناراحتم ۱۷سالمه ایامیتونم باورزش کمی بهترش کنم لطفا کمکم کنین پاهام باعث شده خیلی ناراحت باشم

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. بهتره اول با یک متخصص مشورت کنید تا با معاینه حضوری تشخیص بده عارضه شما ثابت شده یا برگشت پدیره. اگر برگشت پذیر باشه با حرکات اصلاحی و اصلاح روش زندگی تا حدودی می تونید مشکل رو بر طرف کنید.

 18. رزا گفت:

  با سلام …از نوجوانی به راشیتیسم مبتلا بودم ولی درمان شدم ولی حالا احساس میکنم شکل و فرم پاهام عوض شده وقتی می ایستم بین زانوهام دو سانت ونیم فاصله هست اگر ورزش اصلاحی داشته باشم امکان اصلاح و صاف ی زانو در پاها وجود دارد و ایا با کنار گذاشتن ورزش فرم پرانتزی برمیگردد .لطفا راهنمایی کنید ممنونم

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. بر طرف شدن اینگونه عوارض به سن، مقدار برگشت پذیری عارضه و نوع تمرینات داره. اگر هنوز در سن جوانی یا نوجوانی هستید امید اصلاح خیلی بیشتره. اما اگر از مرز ۲۰ سالگی گذشته باشید باید دکتر تشخیص بده چقدر این عارضه ها برگشت پذیرند و تا چه حد تمرینات اصلاحی تاثیر گذار خواهد بود اما با انجام این تمرینات و ورزش و اصلاح روش زندگی هم روحیه شما بهتر خواهد شد و هم عارضه بدتر نخواهد شد.

 19. علی گفت:

  سلام من هجده سال دارم از ناحیه زانو پاهام مشکلی نداره
  فقط ساق پاهام یکم پرانتزی هستش ولی زیاد نیست
  من هفته ای یک روز میریم سالن فوتبال بازی میکنم ولی میگن فوتبال باعث پرانتزی شدن پاها میشه
  به نظر شما من باید چیکار کنم

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، فوتبال باعث پرانتزی شدن پاها نمیشه بلکه کسی که زانوش پرانتزی باشه براش خوب نیست، وجود انحنا در ساق پا درمانی براش وجود نداره

 20. حمید گفت:

  سلام دوستان
  من ۵۳ سالمه و کوهنورد هستم حدود سه سال پیش در اثر ورزش زانوم آسیب دید و حتی نمی توانستم بدون درد یک قدم راه بروم خلاصه کارم به مرحله عمل کشید ولی با کفی داخل کفش و زانو بند و حرکات ورزشی برای تقویت زانو شکر خدا پام خوب شد و حالا هیچ دردی ندارم اگرچه زانوم یه مقدار انحراف داره
  خلاصه می خوام بگم ورزش معجزه می کنه حتما جدی بگیرید و حرکات ورزشی و اصلاحی برای زانو را در کارهای روزانه خود قرار دهید حتما نتیجه می گیرید

 21. محمد گفت:

  سلام من ۱۵ سالمه و پاهای پرانتزی خیلی خفیف دارم.در حد ۳ انگشت.اولا اینکه اگه بخوام با ورزش های اصلاحی درمان کنم چقد طول میکشه و دوم اینکه دیگه نمیتونم فوتبال بازی کنم؟؟؟

 22. محمد گفت:

  یک سوال دیگه: من هر دو پام یه استخوان اضافی در ناحیه داخلی ۲ پام دارم که به پای راستم چن وقت پیش ضربه وارد شد.اولش موقع راه رفتن درد میکرد ولی الان فقط موقع بازی کردن فوتبال.دکتر رفتم گف مشکلی نداره :| چیکار کنم؟؟؟

 23. آرسن گفت:

  سلام من سه هفته پیش عمل کردم مشکلم پای پرانتزی بود البته شدید بود توصیه میکنم اگه نیازی به عمل ندارید انجام ندید چون واقعاً عمل سنگینی هستش خیلیا واسه عمل زیبایی میان بعد پشیمون میشن ایشالا همه مردم سلامت باشند یا علی…

 24. مریم سادات عمرانی گفت:

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من ۱۴ سال دارم و تست غربالگری که دادم متوجه شدم که پاهام پرانتزیه اما به صورت نیمه پرانتزی
  میخاستم ببینم که درمان چیه ؟ آیا با خوردن شیر و لبنییات بهتر خواهم شد ؟؟ و چه ورزش هایی باید انجام بدم ؟
  ببخشید اینقد سوال پرسیدم عذر خواهم

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، راه درمان ناهنجاری اضلاح وضعیت های بدن و همچنین انجام حرکات اصلاحی است که در این مطلب نمونه های از آن توضیح داده شده است، البته بهتره با یک متخصص حرکات اصلاحی هم مشورت کنید

 25. مریم گفت:

  با سلام من هم زانوها و مچ پاهام به هم میچسبه اما ساق پام پرانتزیه، ب صورتی که زانوهام بیشتر به سمت داخل اومدن و ساق پام به سمت بیرون رفته شلوار تنگ بهم نمیاد، پاهام صاف نیستن و از ناحیه ی زانو به پایین انحراف دارن، خیلی ازارم میده این موضوع، ایا با کش پیلاتس میشه این مشکل رو درمان کرد؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، شاید وضعیت زانوها با حرکات اصلاحی درمان بشه اما انحنا در ساق پا درمان نداره، می تونید با ارتوپد یا متخصص حرکات اصلاحی هم مشورت کنید، حضوری نتیجه بهتری می گیرید

 26. j.tondar گفت:

  سلام.توی مقاله یه جا گفتید باید عضلات جانب داخلی پا ودرون گرداننده ساق تقویت بشه بعد چند خط پایین تر یه جا دیگه گفتید عضلات جانب خارجی ساق و ران باید تقویت بشه. حالا عضلات داخلی باید تقویت بشن یا عضلات خارجی؟؟؟؟؟
  ممنون

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، این رو ما نگفتیم دوست عزیز، از کتابی که مرجع حرکات اصلاحی هست استخارج شده و فکر نمی کنم غلط باشه هر دو بخش باید تقویت بشوند چون هر دو از وضعیت طبیعی خارج می شوند

 27. رضا نوروزی گفت:

  سلام من چهارده و نیم سال دارم
  من هم این مطالب رو مطالعه کردم هم مطالب در مورد زانو های ضربدری
  الان نمی‌دونم زانو هام پرانتزیه یا ضربدری چون به یه دکتر مراجعه کردم گفته پرانتزیه اما با توجه به مطالب شما من زانوی ضربدری دارم
  تو رو خدا کمکم کنید

  • علم ورزش گفت:

   سلام، اگر در تشخیص وضعیت مشکل دارید بهتره به پزشک مراجعه کنید، البته تفاوت بین زانو ضربدری و پردانتزی خیلی واضح است، در صورتی که فاصله بین زانو زیاد باشد پرانتزی و اگر زانوها به طرف داخل و نزدیک به هم باشند به نحوی که وقتی در آیینه تمام قد خودتان را ببینید، پاها در یک خط راست نباشد، زانو ضربدری است

 28. الا گفت:

  سلام,پاهای من پرانتزیه ۴انگشت ازهم فاصله داره متخصص رفتم گفت عمل توصیه نمیشه اما بهم گفتن با کفه و حرکات اصلاحی تاحدودی برطرف میشه و دکتر دیگ ای گفتن تنها راهش اینه ک بری باشگاه پاهات پربشه واقعا تاثیر داره؟؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، بستگی به سن فعلی و سنی که دچار ناهجاری شدید دارید، اما حرکات اصلاحی هم می تونه مانع رشد ناهنجاری بشه و هم اینکه وضعیت رو اصلاح کنه، مقدار اصلاح هم بستگی به مواردی داره که گفتم، اینکه دکتر به شما گفته پاهات رو پر کن با تمرین، راه درمان نیست، فقط برای ظاهر هست و در واقع نقش چندانی نداره

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *