فیزیولوژی عضلات

تلگرام

عضلات جزو جالب ترین بافت های بدن می باشند . حدود ۵۰ درصد بدن یک فرد بالغ را عضلات تشکیل می دهند . بدن انسان دارای  بیش از ۶۰ میلیون تار عضلانی است . تفاوت اصلی در اندازه یک عضله کوچک و یک عضله بزرگ به تعداد تارهای موجود در عضله مربوط می باشد.و تقریباً به طور کامل تحت کنترل قرار دارند . نوع دیگر عضلات عضله قلبی است که عمل پمپاژ یا به جلو راندن خون در رگ ها را به عهده دارد و نوع سوم عضله ، عضلات صاف می باشند که عهده دار حرکات اعضاء درونی بدن مانند معده ، روده ها ، احشاء و رگ های خونی می باشند .

عضلات صاف و قلبی از نظر طبقه بندی هر دو در نوع عضلات غیر ارادی جای دارند که انسان کنترل آگاهانه ای بر عمل آن ها ندارد . با توجه به ویژگی های بحث فیزیولوژی ورزشی  که بیشتر به حرکت اندام مربوط می شود تمرکز در این قسمت بر عضلات ارادی یا اسکلتی( و یا مخطط ) می باشد .عضلات مخطط ، معمولاً بطور ارادی ، توسط تحریکاتی که از دستگاه مرکزی اعصاب فرستاده می شود کنترل می شوند. اگر این انقباضات با توالی صحیح و با نیروی کافی انجام گیرد ، قادر به راه رفتن ، دویدن ، شنا کردن ، پرتاب اجسام ، نفس کشیدن و انجام حرکات متعدد دیگر خواهیم بود . برخی از عضلات ، مانند عضلاتی که در عمل تنفس دخالت دارند هم ارادی و هم غیر ارادی می باشند .

ساختمان عضلات ارادی

عضلات از نظر اندازه بسیار متفاوت اند ، بطوری که در بدن اشخاص بالغ ، از نظر درازا ، دامنه طولی عضلات تقریباً کمتر از ۲ تا ۶۱ سانتیمتر می باشد.همچنین عضلات از نقطه نظر شکل نیز بسیار متفاوت اند ، بعضی از آن ها طویل و باریک ، بعضی کوتاه و پهن و برخی گرد و مسطح و یا پهلو دار می باشند.عضلات وابسته به وظیفه ای که بر عهده دارند ممکن است دارای یک سر ( در هر طرف دارای یک تاندون می باشند ) و یا دو سر و یا سه سر می باشند.

فیزیولوژی عضلاتهر عضله از تعداد زیادی فیبر یا تار عضلانی ( سلول ) تشکیل شده است . تارهای عضلانی واحدهای اصلی ساختمانی عضلات هستند . هر تار عضلانی توسط غشائی به نام « سارکولما » ( پوست ) پوشیده شده است . بلافاصله در زیر سارکولما غشاء پلاسما قرار دارد . پلاسما می تواند تحریکات عصبی را در سرتاسر تار عضلانی منتشر کند . تارهای عضلانی با تارهای عصبی ارتباط دارند و از این طریق پیام های عصبی وارد تارهای عضلانی می شود . مویرگ های بسیار ظریف خونی نیز وظیفه انتقال اکسیژن و مواد غذایی را به تار عضلانی عهده دار می باشند.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

در مشاهده هر تار عضلانی در زیر میکروسکوپ هزاران تارچه باریک به نام میوفیبریل در نقاط تیره و روشنی قابل مشاهده هستند که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند .بطور عمده میوفیبریل ها از دو ماده پروتئینی به نام های آکتین و میوزین تشکیل شده است ، بطوری که مقدار کل میوزین در میوفیبریل بیش از آکتین استاین پروتئین ها آکتین ها و میوزین ها در واقع همان عناصر انقباض پذیر عضله هستند که بطور مرتب به موازات یکدیگرند در طول تارچه عضلانب کشیده شده اند . براساس تئوری لغزشی در نتیجه روی یکدیگر لغزیدن آکتین ها و میوزین ها عمل انقباض عضلانی اتفاق می افتد .

فیزیولوژی عضلات

انواع تارهای عضلانی

همه تارهای عضلات ارادی انسان و حیوانات از یک نوع نیستند . هر چند که تمام تارها می توانند در شرایط هوازی و غیر هوازی کار کنند ولی بعضی از آن ها برای انجام کار غیر هوازی و بعضی دیگر برای انجام کارهای هوازی مناسب تر هستندتارهای ماهیچه ای را می توان بر پایه رنگ ظاهری به دو دسته قرمز و سفید تقسیم کرد . به عضلات گروه قرمز عضلات کند انقباض و به عضلات گروه سفید تند انقباض نیز گفته می شود . در عین حال این تقسیم بندی کامل نیست ، زیرا تعدادی دارای خصوصیات ویژه مخلوطی از هر دو نوع تار عضلانی می باشند .

۱-ویژگی های تارهای عضلانی کند انقباض ( ST )

عمده ویژگی های این تارهای عضلانی عبارتند از :

 •  سرعت کوتاه شدن آنها کم است .
 •  دارای شبکه مویرگی وسیع ، گسترده و پرتراکم می باشند .
 •  می توانند برای مدت طولانی فعالیت انقباضی داشته باشند .
 •  دیر خسته می شوند .
 •  دارای تارهای عصبی میلین دار ( غلاف عصبی ) هستند ( با سرعت هدایت عصبی پایین)
 •  معمولاً دارای تارهای عضلانی باریک اند .
 •  دارای میوگلوبین ( عامل انتقال اکسیژن در عضله ) زیاد هستند .
 •  دارای ذرات چربی ذخیره شده زیاد و ذخیره گلیکوژن اندک هستند .
 •  توانایی استفاده از همه انواع مواد انرژی زا مخصوصاً چربی ها را دارند .

۲-ویژگی های تارهای عضلانی تند انقباض ( FT )

عمده ویژگی های این تارهای عضلانی عبارتند از :

 •  سرعت کوتاه شدن آن ها زیاد است .
 •  دارای شبکه مویرگی با وسعت تراکم می باشند .
 •  می توانند با سرعتی زیاد مقدار قابل ملاحظه ای نیروی انقباضی تولید کنند ( زمان فعالیت انقباض آن ها کوتاه است .(
 •  زود به دوره خستگی خود می رسند .
 • دارای تارهای عصبی با سرعت هدایت عصبی بالا می باشند .
 •  معمولاً دارای تارهای عضلانی قطورتراند .
 •  دارای ذخیره گلیکوژن زیاد هستند .
 •  بخش اعظم انرژی مورد نیاز خود را از راه تجزیه بی هوازی گلیکوژن یا گلوکز و تبدیل آن به اسید لاکتیک تأمین می کنند .

۳-تارهای عضلانی تند انقباض خستگی ناپذیر ( FTG )

با توجه به اینکه در میان عضلات تند انقباض گروهی از عضلات مورد شناسایی قرار گرفته اند که در مقابل خستگی بسیار مقاوم می باشند دانشمندان این علم آن ها را تحت عنوان « تارهای عضلانی تند انقباض خستگی ناپذیر » در گروه سوم تارهای عضلانی قرار داده اند . این گروه از تارهای عضلانی نیز قرمز رنگ بوده و شبکه مویرگی وسیعی دارند . توانایی آن ها در جذب اکسیژن زیاد و همانند تارهای عضلانی کند انقباض است و می توانند چربی ها و کربوهیدارت ها را در حضور اکسیژن به خوبی مصرف کننده سرعت انقباض و نیروهای حاصل از آن در این تارهای عضلانی به نحو قابل ملاحظه ای بالا است

این تارهای عضلانی تنها وقتی خسته می شوند که دریافت اکسیژن آن ها کم شده و یا برای  مدتی طولانی در حالت اقباض نگهداشته شوند . بنابراین در شرایط نرمال نسبت به خستگی مقاوم اند .تحقیقات نشان داده است که رابطه جالبی بین انواع فیبرها و قابلیت های خاص ورزشی وجود دارد . به عنوان مثال دوندگان سرعت در سطح جهانی دارای درصد بالایی ( تا حدود ۷۵ درصد ) از تارهای تند انقباض در عضلات پای خود می باشند در حالی که دوندگان استقامت در سطح جهانی صاحب درصد بالاتری از تارهای کند انقباض در عضلات پای خویش نسبت به افراد تمرین نکرده هستند .

انقباض عضلانی

ثابت شده است که توسعه قدرت و استقامت عضلانی نتیجه تغییراتی است که در عضله پدید می آید . در واقع توسعه قدرت عضلانی نتیجه افزایش قطر فیبرهای عضلانی است در حالی که توسعه استقامت موضعی عضلات ارتباط بسیار نزدیکی با افزایش تعداد مویرگ های عضله در نتیجه تمرین دارد . تحقیقات نشان داده است که یکی از بهترین روش های توسعه قدرت و استقامت ، تمرینات با وزنه است اما آگاهی از این موضوع که در برنامه تمرینات با وزنه برای کسب قدرت و استقامت کدامیک از فعالیت های انقباضی باید مورد استفاده قرار گیرند از اهمیت فوق العاده برخوردار است.

بطور کلی در هر انقباض عضلانی مقدار نیرویی که یک عضله کامل می تواند تولید کند به دو عامل بستگی دارد :

۱-تعداد تارهای عضلانی موجود در یک عضله که در حال تحریک شدن و انقباض هستند .
۲-مقدار نیروئی که هر یک از تارهای عضلانی می تواند به تنهایی در موقع انقباض تولید کند .

انواع انقباض

انقباض عضلانی را به سه گروه تقسیم می کنند :

۱-درونگرا  و  برونگرا ( ایزوتونیک (
۲-انقباض هم طول ( ایزومتریک (
۳-انقباض هم جنبش ( آیزوکنتیک (

۱-ایزوتونیک
درونگرا :وقتی یک عضله به هنگام انقباض کوتاه شود و باری را جابجا کند انقباض را ایزوتونیک  می گویند . در این انقباض نیرویی که با بار عضله وارد می شود ، کمیتی ثابت داشته و در طول عمل انقباض تغییر نمی کند . اکثر فعالیت های روزمره و بیشتر فعالیت های  ورزشی از نوع انقباض ایزتونیک است .یکی از موثرترین روش های توسعه قدرت و استقامت برنامه ارائه شده در قالب تمرینات ایزوتونیک توسط دو متخصص تربیت بدنی به نام های دلورم و اتکینز است . آن ها توصیه می کنند برنامه تمرینات با وزنه برای افراد کم تحرکی که تازه تمرینات را شروع کرده اند سه جلسه تمرین در هفته و برای سایرین ۴ جلسه تمرین در هفته جهت رسیدن به نتایج مطلوب تعقیب شود . از تحقیقات موجود چنین بر می آید که بیشترین توسعه در قدرت ایزوتونیک احتمالاً با ۳ تا ۵ جلسه تمرین در هفته که در هر جلسه تمرین سه نوبت انجام حرکت پیش بینی و هر نوبت آن شامل ۵ تا ۷ تکرار حداکثر وزنه باشد امکانپذیر خواهد بود.

برون گرا:در این انقباض عضله در حین انقباض کشیده می شود . به عبارت دیگر عکس انقباض درونگرا که با بروز انقباض طول عضله کوتاه می شود در این شکل از انقباض طول عضله افزایش می یابد . مثال بارز این گونه انقباض پایین آوردن مساعد از زاویه بسته آن همراه با یک وزنه چند کیلوگرمی است . این انقباض آسیب رسان ترین نوع انقباض است .

۲-انقباض هم طول ( ایزومتریک(
وقتی عضله ای در موقع انقباض فقط نیرو تولید کرده اما طول آن تغییر نکند ( کوتاه نشود ) این انقباض را هم طول یا ایزومتریک می گویند . در این انقباض کار عضلانی مساوی با صفر خواهد بود . دلیل تغییر نکردن طول عضله آن است که مقاومت خارجی ( بار یا هر نیروی مقاومت دیگر ) که عضله سعی در جابجایی آن دارد بیشتر از حداکثر نیروی عضله می باشد . همچنین از آنجا که به هنگام انقباض ایزومتریک هیچگونه کاری ( طبق معادله فیزیکی کار W = F.D ) صورت نمی گیرد ، تمام انرژی حاصل از انقباض صرف ایجاد گرما می شود .

توسعه قدرت و استقامت موضعی با تکنیک ایزومتریک ابتدا توسط دانشمندانی بنام « هتینگر » و « ولر » از آلمان در سال ۱۹۵۳ مطرح شده . برنامه آنها شامل انقباضات ساکن با ۳/۲ حداکثر قدرت عضله و نگهداشتن و یا مکث به مدت ۶ ثانیه ، یک بار در روز و ۵ روز در هفته بود . براساس تحقیقات بعدی مشخص شد که بهترین نتیجه با ۵ روز تمرین در هفته که هر جلسه آن شامل انقباضاتی با حداکثر قدرت ۶ ثانیه مکث و ۵ تا ۱۰ تکرار در روز است بدست می آید .

۳-انقباض هم جنبش ( ایزوکنیتیک)

به انقباض ایزوتونیکی گفته می شود که نیرو و سرعت انقباض در سرتاسر دامنه حرکت عضله ثابت و پایدار نگهداشته می شود . دستگاه های مخصوصی برای انجام این انقباض ساخته شده است که علی رغم تغییر یافتن زاویه حرکتی ، سرعت انقباض را ثابت نگه می دارد . این انقباض مفیدترین نوع انقباض در ورزش است .

 گردآورنده : حسین شهابی

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۴۴ نظر

 1. ali گفت:

  ba salame va tashakor baraye matalebe mofidetun man badansazi mikonam va baraye behbude amalkarde tamrini niaz be in daram betunam noe va meghdar taarhaye azolani dar har azole ro tashkhis bedam ke monasebtarin harkat va sistem haye tamrini ro bar un asas estefade konam.soale man ine ke che rahi baraye tashkhisesh hast?chetor mitunam masalan dar azoleye dosar noe taare azolani ya darsade hodudi az harkodum az tarha ro befahmam?formuli vojud dare?raveshe azmuno khatayi hast?

  ba tashakor

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام.شما نیاز دارید ابتدا عضلات بدن خوب را بشناسید.بخش آناتومی به شما کمک می کند.همچنین باید بر حرکات بدنسازی تسلط داشته باشید که البته کتاب بدنسازی که در سایت قرار داده ایم به شما کمک می کند.همچنین مطالب اخیر بخش علم تمرین نیز مانند روش های تمرین قدرتی را مطالعه کنید

 2. نام و نام خانوادگی گفت:

  mamnun az rahnamayitun.

 3. سلام
  اینکه میگویند عضلات ساق پا و ساعد کند انقباض هستند بدلیل اینکه در طوا روز فشار بیشتری را تحمل میکنند صحیح است؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   تمام عضلات بدن از فیبرهای تند،کند یا ترکیبی  از این دو تشکیل شده اند. فیبرهای عضلانی کند: فیبرهای کوچکتر، عصب گیری از اعصاب کوچکتر، عروق خونی و مویرگهای گسترده تر جهت تامین اکسیژن بیشتر، تعداد زیاد میتوکندری جهت متابولیسم اکسیداتیو و مقدار زیاد میوگلوبین دارند در حالی که فیبرهای عضلانی تند انقباض: فیبر بزرگتر برای انقباض قوی تر، شبکه سارکوپلاسمی گسترده برای آزاد کردن سریع کلسیم و شروع انقباض،  مقدار زیاد آنزیم های گلیکولیز برای آزاد سازی سریع انرژی، خونرسانی محدودتر و میتوکندری کمتر دارند.

   این موارد وجه تمایز و تفاوت فیبرهای عضلانی تند و کند انقباض هستن. اینکه بگیم چون عضله ای در روز بیشتر کار میکنه یا در معرض فشار بیشتری هست دلیل بر تند و کند بودن اون نیست. اما با جرأت میتوان گفت که عضلات بدن به طور  پیشرفته ای با موقعیت و عمل خود تخصصی شده اند. 

 4. سلام
  همچنین دامنه تکرار عضلات کند انقباض و تند انقباض جهت تحریک شدن چه تعدادی است؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   آیا منظور شما از دامنه تکرار جهت تحریک برای تقویت و رشد عضلات مورد نظر است؟

   لازمه بگم وقتی شما درصدد تقویت و پرورش عضله ای هستید چه تند انقباض و چه کند انقباض از همان ابتدای شروع فعالیت، تارهای عضلانی عضله مورد نظر شروع به کار کرده و به صورت تناوبی چرخه های پل عرضی فعال و غیر فعال میشوند. پس شما نیاز به دامنه تکرار مشخص برای عضله ندارید چون از همان ابتدا عضله شروع به کار میکند. شما باید قبل از هر چیزی هدف رو تعیین کنید. اگر هدف شما تقویت قدرت و حجم است تکرار کم با شدت بالا جهت هایپر تروفی تارهای عضلانی و اگر هدف شما بالابردن استقامت است تکرار زیاد با شدت پایین جهت فعال کردن و زیاد کردن آنزیم های اکسیداتیو.

 5. ناشناس گفت:

  با سلام می خواستم بپرسم چگونه می توان تشخیص داد که یک شخص دارای چه نوع عضلاتی است؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   منظور شما عضلات تند انقباض و کند انقباض هست؟

   فقط با انجام آرمایش نمونه برداری یا عکسبرداری قوی ممکنه.

 6. علی گفت:

  حرف Z در تار عضلانی اول چه کلمه ای است ؟ وبه چه معناست؟

 7. ناشناس گفت:

  با سلام ببخشید عضله ی ساق پای راست من بزرگ تر و سفت تر از عضله ی ساق پای چپ من است دلیل ان چیست

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، معمولا” عدم تناسب عضلات در خیلی ها مشاهده شده، اما امکان دارد از یک پا بیشتر در فعالیت ها استفاده شود که باعث رشد بیشتر عضله آن شده

 8. ناشناس گفت:

  ایا عدم تناسب عضلات در ساق پا در دویدن شخص تاثیر می گذارد

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، اگر منظورتان این است که عضلات یک پا از پای دیگر ضعیف تر است، بله تأثیر منفی خواهد داشت. در دویدن معمولی مشکلی نیست ولی برای یک ورزشکار یک ایراد است

 9. مراد گفت:

  سلام دوستان. جون عزیزتون مارو ازین سردرگمی نجات بدین من چند دقیقه قبل چند تا مقاله رو مطالعه کردم هرکدومش یه حرف متفاوت و مخالف دیگری میزد و همشون میگفتن از نظر علمی دانشمندان طبق تحقیقات فلان و… یکی میگه برای افزایش حجم عضلانی باید از تعداد کم یکی دیگه میگه هم از تعداد کم و هم زیاد باید استفاده بشه و یکی دیگه…

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. برای عضله سازی تعداد ست ها باید سه یا چهار باشه و تعداد تکرار کم باشه مثلا ۸.۶.۴. اگه برنامه هرمی باشه تکرار میتونه به شکل زیر انجام بشه. مثلا ۱۲.۱۰.۸.۶.۴.۶.۸.۱۰.۱۲

 10. مریم گفت:

  من تکواندو کار می کنم ضربات پای من خیلی قدرتیه اما سرعتم فوق العاده کمه. پاهام خیلی سنگینه مربیم بهم گفت که عضلات من کند انقباضه. حالا با توجه به این موضوع من باید چیکار کنم که سرعتم بالا بره؟

 11. محمد گفت:

  با سلام ایا با تمرینات بدنسازی هم می توان عضلات تند انقباض را تقویت کرد؟

 12. محمد گفت:

  برای مثال در بدنسازی از چه تمریناتی یا از چ دستگاه هایی میتوان برای تقویت عضلات تند انقباض استفاده کرد

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   ببنید شما باید اولویت رو بر تمرینات سرعتی و چابکی بذارید نه تمرینات بدنسازی، استفاده از دستگاه های بدنسازی با حرکات سریع باعث آسیب می شود

 13. mahyar گفت:

  سلام چگونه میتوانیم تعداد یا حجم سلول های ftg رو زیاد کنیم؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   سلولهای عضلانی تا حد زیادی وراثتی هستند اما با تمرین تخصصی میتوان تا حد کمی سلولهای کند انقباض رو به تند انقباض و بالعکس تبدیل کرد. درصد تبدیل تند انقباض به کند انقباض بیشتر است و تبدیل کند انقباض به تند انقباض خیلی سخت و تحت برنامه های شدید سرعتی و جهشی انجام می شود.

   • mahyar گفت:

    خیلی ممنون در تمرین بالا و پایین رفتن از پله با سرعت دقیقا برای تبدیل کدام بافت به کدام بافت است؟برای بهبود تار های FTG لطفا چند تمرین نام ببرید/

    • رامیار نجفی گفت:

     دوست عزیز احتمال تبدیل تارهای دیگه به FTG خیلی نادر و کم اما برعکس تبدیل تارهای سریع به کند به مرور زمان و بالا رفتن سن امکان پذیر است. تنها موردی که در منابع اشاره شده تبدیل تار ST به FG هست که تحت شرایط تمرینی تخصصی سرعتی صورت خواهد گرفت. برای تبدیل تارهای دیگه به FTG اشاره ای نشده.

 14. برهانه گفت:

  سلام . مورد دوم هم طول یا (ایزومتریک ) است لطفا اصلاحش کنین.

 15. shahryar گفت:

  سلام وتشکرازکلیه عزیزانی که این اپلیکیشن رادراختیارعلاقه مندان قرارداده اند من دانشجوی ارشد فیزیولوژی ورزشی هستم بااین اپلیکیشن من دیگه مجبورنیستم چندکتاب راروزانه حمل کنم چون مباحث کلی وبرخی جرئیات دروس مربوطه درآن گنجانده شده فقط برنامه دارای کاسنی می باشد واین است که بروزرسانی مطالب کم است ودرتنظیمات برنامه جایی برای بزرگنمایی فونت تکست دیده نشده ممنونم منتظر اپ های دیگرشما هستم.

 16. علی گفت:

  سلام من فوتبالیسیتم و یک مشکلدر استارت زدن دارم اونم چونکه یه خورده کندم البته بیشتر اعضای خونواده ما سرعت زیادی تو دوندگی دارند به نظر شما مشکل چیه؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   عواملی از جمله هماهنگی کم عصبی و عضلانی، عدم قدرت کافی، خستگی ، وجود آسیب های قبلی و در نهایت وجود تارهای کند انقباض بیشتر در بدن شما می توانند در این قضیه دخیل بتشند.

 17. امین گفت:

  خسته نباشین، برای تبدیل شدن به یک ورزشکار تند انقباض اصول اسصلی یا مهمترین بخش از حرکاتی که حتما باید انجام داد چه تمرینایی هستن؟ ممنونم

 18. مسعود گفت:

  سلام حرکات چند مفصلی پرسی را مثلا وزنه سنگین حد توان بگذاریم ست اخر منظورمه ۸ تا بریم به ناتوانی برسیم انوقت وزنه سنگین تری را میتوانیم بریم با ۴ تکرار به ناتوانی برسیم کدوم از این ۲ مدلی که گفتم مناسب هست برای افزایش عضله یا ۲ مدل فرقی نداره ؟
  ( هدف افزایش عضله سایز )

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. بهتره طوری وزنه ها را انتخاب کنید که ست اول تکرار کامل رو بتونید انجام بدید. ست دوم هم تقریباً ۸۰ الی ۹۰ درصد رو راجت برید و ست های آخر رو حداقل ۴ تکرار خودتون و دو الی ۳ تکرار با کمک برید. برای افزایش سایز و حجم و قدرت بهتره از وزنه های سنگین و تکرار کم استفاده کنید.

   • مسعود گفت:

    ممنون از پاسخ پس تکرار پایین ۴ و ۶ برای افزایش حجم / سایز فرمودید خوب هست همین را خواستم بدونم که تند انقباض را به کار بگیرم همچنین کند و از ۳ ست بهره ببرم ۴ الی ۱۰ تکرار که سط اول فرمودید کامل که با ۱۰ تکرار وزنه متوسط ست دوم سنگین ۶ الی ۸ تکرار ست سوم working set هم ۴ تکرار که هم کند انقباض و هم تند در ۳ ست با کیفیت برای حرکات چند مفصلی پرسی سنگنی حد توان میخواهم این چیزی که شما راهنامیی فرمودید و گفتم را در برنامم برای اولین بار اجرا کنم تکرار پایین وزنه های سنگین تری که تالا نزدم که میتونم بزنم حسابی تحریک و شوک وارد میشه

 19. محمد۰۱۱۱ گفت:

  میخواستم بدونم میزان تارهای ft و st در کودکان چقدر میباشد

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. درصد این تارها کاملاً ژنتیکی هست  و برای تشخیص نیاز به نمونه برداری از تارهای عضلانی است. رقم مشخصی وجود نداره.

 20. ملیسا گفت:

  با سلام سوالی داشتم ممنون میشم پاسخدهید:: فرایند تبدیل تارها ؟ تحت چه شرایطی ؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. بحث پیچیده یی هست. در اول دوران زندگی و تا دوران نوجوانانی میشه تا حدودی کند انقباض رو به تند انقباض تبدیل کرد اما بعد از دوران رشد و تقریباً از ۲۰ سالگی به بعد این امر تا حد زیادی غیر ممکنه. اما با تمرینات استقامتی و حتی دوری از ورزش باعث تبدیل تارهای تند به کند میشه. نتیجه تحقیقات در مورد تبدیل کند به تند ضد و نقیضه. بعضی ها گفتن تحت شرایط خاص میشه مثلاً تمرینات قدرتی و سرعتی و اینتروال این خاصیت رو دارن اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدن.

 21. امیر گفت:

  سلام شما میگید اون کسی که تار کند دارد کم خسته میشود اونایی که تند هستن سرعتی تر هستن. پس ورزش کارا چطور میشه که هم استقامت بالایی دارن هم سرعت دلیل چی میشه باش

  • رامیار نجفی گفت:

   اولاً درصد تارها در ورزشکاران فرق میکنه دوماً تمرینات مختلف باعث میشه ورزشکار در رشته ورزشی تخصصی خودش نخبه بشه یعنی با شرایط خاص مسابقه سازگار بشه. با تمرینات تخصصی ترکیبی میتونید عضلاتی بسازید که قدرتی و سرعتی هستند و همچنین استقامت خوبی دارن اما در کل نمیشه یک ورزشکار هم سرعت بالایی داشته باشه و هم استقامت بالایی. قطعاً یکی از این دو باید بهتر و ارجح تر باشه.

 22. M گفت:

  با سلام می خواستم بدونم ژن وآنزیم های مربوط به هیپرتروفی وآتروفی؟ لطفا اگر سایتی در این زمینه هست راهنمایی بفرمایید ممنون از شما

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. تعداد این آنزیم ها و ژن ها زیاده چون هم مهاری داریم و هم تحریکی و واقعاً نمیشه در اینجا در موردشون صحبت کرد. کلاً بهشون میگن مسیر سیگنالینگ و یکی از اصلی ترین مسیر ها مسیر mTOR است. با سرج عنوان زیر در گوگل به صدها مقاله در این زمینه دسترسی پیدا خواهید کرد.

   Hypertrophy and mTOR pathway in skeletal muscle

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *