تغذیه در حین تمرین ۰

تغذیه در حین تمرین یا مسابقه

تغذیه ورزشکاران همیشه مورد توجه بوده است، اما شاید به تغذیه در حین تمرین یا مسابقه آنچنان توجهی نشده باشد.لذا لازم است ورزشکاران و مربیان در این زمینه اطلاعاتی داشته باشند.مواد غذایی که سریعا"...

۴۵

فیزیولوژی عضلات

عضلات جزو جالب ترین بافت های بدن می باشند . حدود ۵۰ درصد بدن یک فرد بالغ را عضلات تشکیل می دهند . بدن انسان دارای  بیش از ۶۰ میلیون تار عضلانی است ....

حداکثر اکسیژن مصرفی ۰

حداکثر اکسیژن مصرفی

میزان اکسیژنی که وارد بدن می شود و مورد استفاده قرار می گیرد به  اکسیژن مصرفی موسوم است و آن عبارت است از حجم گاز در هر واحد زمان و با علامت اختصاری VO2...

كربوهیدرات ها ۰

نقش کربوهیدرات ها در تغذیه ورزشکاران

کربوهیدرات ها مهمترین بخش تولیدکننده انرژی در رژیم غذایی روزانه ما هستند. همه ما برای زنده ماندن و شرایط مناسب بدنی به کربوهیدرات نیاز داریم. ولی نیاز ورزشکاران به کربوهیدرات بسیار مهم است، ارزش...