اضطراب در ورزش ۴

اضطراب در ورزش

شرایط مسابقه و رقابت گاهی سبب می شود ورزشکاران بصورت جسمی و ذهنی واکنش هایی بروز دهند که روی توانایی ها و عملکرد آنان اثر منفی داشته باشد. در این شرایط از واژگانی چون...

لاغری ۰

آیا ورزش باعث لاغری می شود؟

پژوهشگران می گویند بررسی ها نشان داده است که ورزش باعث لاغری نمی شود. حتی برعکس، در مورد ورزش های سنگین و شدید باعث افزایش وزن هم می شود؛ زیرا ورزش توده های ماهیچه...

درمان درد مچ ۲۶

ورزش برای درمان درد مچ دست

مختصری در مورد آناتومی مچ دست ساختار اسکلتی: مفصل مچ دست  از ترکیب دو استخوان زند زبرین و زیرین و هشت استخوان مچ دست می باشد که با استخوان های کف دست مفصل می شود.مچ...

گودی کمر و حرکات اصلاحی ۷۷

گودی کمر و حرکات اصلاحی

یکی از شایع ترین اختلالات در انحنای ستون فقرات، گودی بیش از حد کمر(لوردوز) است. بسیاری از ما علت کمردردهای خود را گودی بیش از حد کمر می دانیم. این گودی بیش از حد...