برچسب زده شده : تمرین هوازی

تناسب ‌اندام هوازی چیست ۶

تناسب ‌اندام هوازی چیست

تناسب ‌اندام یا سلامتی که از راه فعالیت ‌ها و تمرینات هوازی به دست می‌آید را تناسب ‌اندام هوازی می‌نامند. واژه هوازی (ایروبیک) صفتی است که معمولاً به چیزی که به هوا نیاز دارد...