برچسب زده شده : سدیم

هایپوناترمیا چیست ۱

هایپوناترمیا چیست

  هایپوناترمیا یک اختلال الکترولیتی شایع است که به نقض در نسبت سدیم به آب بدن برمی گردد. به عبارت دیگر مایعات بدن رقیق شده و تورم سلول ها از کاهش اسمولالیته ی مایع...