برچسب زده شده : سرعت وزنه

آیا سرعت جابجایی وزنه‌ها در بدنسازی مهم است؟ ۱۲

آیا سرعت جابجایی وزنه‌ها در بدنسازی مهم است؟

بر اساس یافته‌های مطالعاتی جدید، شما به سرعت‌های متفاوت جابجایی وزنه‌ها برای افزایش قدرت و عضله سازی نیاز دارید. در زندگی همه انسان‌ها تمایل دارند که با سرعت مختص به خود حرکت کنند. بسیاری...