برچسب زده شده : متابولیسم

به چه مقدار کالری نیاز داریم؟ چه میزان کربوهیدرات و پروتئین باشد؟ ۳۷

به چه مقدار کالری نیاز داریم؟ چه میزان کربوهیدرات و پروتئین باشد؟

برای تأمین اعمال حیاتی مانند تنفس،گردش خون، حرکات عضلانی و انجام فعالیت های روزانه به انرژی نیاز داریم. نیاز بدن به انرژی عبارت است از مقدار کالری مورد نیاز برای انجام هر نوع کاری به...

چه نوع تیپ بدنی دارید؟ اکتومرف، مزومرف یا اندومرف؟ ۴۲

چه نوع تیپ بدنی دارید؟ اکتومرف، مزومرف یا اندومرف؟

اکثر ورزشکاران در ابتدا وقتی وارد دنیای بدنسازی می شوند، تحت تأثیر تفاوت های برنامه های تمرینی مختلف، مکمل ها، رژیم های غذایی، مطالب و مقالات گوناگون قرار می گیرند. در چنین شرایطی سردرگمی...

۸

متابولیسم و انرژی زیستی

منشاء تمام انرژی ها خورشید است که به صورت انرژی نورانی آشکار می شود . واکنش های شیمیایی در گیاهان (فتوسنتز) نور را به انرژی شیمیایی تبدیل می کند. این انرژی در گیاه ذخیره...