برچسب زده شده : گیرنده آلفا و بتا

چرا کاهش چربی شکم دشوار است؟ ۱۳

چرا کاهش چربی شکم خیلی سخت است؟

میزان تجمع چربی شکم و پهلو می‌تواند افراد ورزشکار را از غیر ورزشکار جدا کند. شما می‌توانید عضلات شکم‌ قوی و خوش فرم را از طریق تمرینات قدرتی ترکیبی به دست آورید اما تا زمانی که...