برچسب زده شده : تاندونیت شانه

Shoulder-Tendonitis-1-elmevarzesh ۱۶

تاندونیت شانه

تاندونیت شانه یا التهاب تاندون شانه یکی از آسیب های ورزشی است که به دلیل استفاده بیش از حد معمول از کتف پیش می آید. این آسیب در ورزش هایی مانند شنا، بیس بال،...