تاثیر تربیت بدنی بر کودک

تلگرام

همانگونه که می دانیم مدرسه سرچشمه ارزش های اجتماعی است زیرادر مدرسه دانش- آموزبا تفکرجهان بینی ارزش ها و ضد ارزش ها آشنا می شود.ارزش های صحیح فرهنگی را مربی و معلم دریافت نموده وآن را با فرهنگ حاکم بر جامعه سنجیده و ارزش های جدیدی در ذهن خود کشیده  که مبنای فرهنگ جامعه است.از طرف دیگر توجه به سلامت و نشاط بدن و یادگیری تکنیک های حرکتی انواع  بازی ها و شکوفایی استعدادهای حرکتی و تربیت و بازسازی کودکان ازجمله موارد ارزشمندی است که درراس لوحه هدف های تعلیم وتربیت مدارس قرار دارد.

تاثیر تربیت بدنی

میل به بازی و حرکت اکتسابی نیست و بطور غریزی در کودک نهاده شده است کودکان به عنوان بازی فعالیت هایی را انجام داده  که در واقع نیاز طبیعی آن ها به حفظ حیات و رشد تکامل حرکتی آن ها است و باعث جنب و جوش کودک می شود .بازی های پرورشی و مهارتی نه تنها در سنین کودکی مفید هستند بلکه در تمام سال های زندگی مفید خواهند بود.بطور کلی تربیت بدنی هم تاثیر جسمانی و هم تاثیر تربیتی دارد.

۱-آثار جسمانی تربیت بدنی بر کودک:

 بازیها آثار بسیار مثبتی بر دستگاه های داخلی بدن به ویژه  گردش خون واعصاب  و تنفس دارندبنابراین معلمین در ساعت ورزش باید مراقب باشند که ضعف های دستگاه ها از چشم آن ها دور نماند. زیرا تمام اعضا هماهنگ عمل می نمایند .مانند بد ایستادن که سبب انحراف ستون فقرات کمر وضعف دستگاه های تنفسی و گردش خون وضعف بدن و در نتیجه کم حرکتی می شود.بنابراین برای سلامتی بدن کودکان مربیان باید یک سری اطلاعات و آگاهی مانند آثار بازی بر دستگاه های داخلی بدن و چگونگی شناسایی عضلات ضعیف و بازی هایی که عضلات ضعیف را بکار می گیرند داشته باشد.همچنین معلم باید توجه کافی به آموزش مهارت ها در سنین مختلف و نیز توجه لازم به مهارت های بنیادی در ساله ای اول دبستان داشته باشد.

۲-آثار تربیتی بازی بر کودک:

الف- حسب ذات به دلیل محدودیت ها و ناتوانی های کودک وعدم شناخت کافی نسبت به محدودیت ها به صورت "خودپسندی" جلوه گرمی شود.بنابراین معلمین علاوه بربازی های باید از بازی های اجتمایی و گروهی استفاده  کنند تا دانش آموزان ایثارگری و گذشت و فداکاری را بیاموزند.

ب- نشاط آفرینی :از کودک نباید انتظار داشت که ساعت ها ساکت وآرام در کلاس نشسته و یا گوشه ای از خانه بنشیند . صرف انرژی به کودکان نشاط می بخشد و روح و غرایز و تمایلات کودکان را نیز تکامل می بخشد .

ج- گسترش جهان بینی کودک به نسبتی که رشد می کند با مفاهیم مختلف آشنا می شود این مفاهیم را اگر بتوانیم به بازی کودک وارد کنیم بهتر می تواند محبت خود را به الگوهای صحیح نشان دهد.

۳-تاثیر بازی از جنبه اخلاقی:

منظور از جنبه اخلاقی جهت دادن به  تمایلات وانگیزه های  کودک است. و مهمترین عامل که می تواند انگیزه های کودک را درمسیر رشد صحیح قرار دهد گنجاندن ارزش های اخلاقی در دل بازی های پرورشی و نشاط انگیز است.

۴- تاثیر باز یاز جنبه اصلاحی:

روح کودکان تا مرحله رشد و بلوغ دستخوش تغییرات احساسی و عاطفی است که بازی ها راه مناسبی برای اصلاح عواطف هستند و کودک می تواند از طریق آن ها وبه طور نا خود آگاه احساسات ناروایی را که در اثر تربیت های اشتباه کسب کرده است را اصلاح کند.

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *