دسته: خارج از گود

چه تکنولوژی‌‌های ورزشی جدیدی در المپیک 2016 استفاده می‌شوند؟ ۰

چه تکنولوژی‌‌های ورزشی جدیدی در المپیک ۲۰۱۶ استفاده می‌شوند؟

از زمان برگزاری المپیک ۲۰۱۲ لندن تاکنون، تکنولوژی‌ها و تغییرات آن‌ها همچنان ادامه داشته است. تغییراتی که در المپیک ۲۰۱۶ ریو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند تا ورزشکاران از امکانات جدیدتری که می‌تواند به...