دسته: ورزش سالمندان

تأثیر ورزش بر آلزایمر ۰

تأثیر ورزش بر آلزایمر

با افزایش رفاه اجتماعی، گسترش امکانات بهداشتی و درمانی و افزایش طول عمر به علت بهبود شاخصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیماری های دوران سالمندی بیش از هر زمان دیگر در کشورهای جهان...

ورزش سالمندان ۰

نکاتی برای ورزش سالمندان

سالمندان قبل از ورزش باید چه‌ کار کنند؟ یک برنامه تمرینی سالم برای سالمندان از چه اجزایی تشکیل شده؟ و پرسش‌هایی از این دست، مسایلی هستند که ذهن سالمندان را درگیر می کند در...