آرامش روانی ۰

ورزش و آرامش روانی

ورزش از چند طریق باعث ایجاد آرامش روانی در انسان می‏ گردد ۱) از طریق تخلیه انرژی‏ های درونی. انسان در ارتباط با محیط بصورت دائمی دارای تبادلات انرژی می‏ باشد. یعنی از راه...

درمان درد کف پا ۲

درمان درد کف پا بخش اول

در برخی موارد کف پای صاف علت درد کف پا است. در ورزشکاران حرفه ای نیز ممکن است قوس بیش از حد کف پا موجب احساس درد تیر کشنده و ناگهانی در کف پا...

التهاب تاندون آشیل ۰

التهاب تاندون آشیل

تاندون آشیل بزرگترین و مهمترین تاندون عضلانی در بدن است . تاندون آشیل تاندون عضله سه سر ساقی است و در پائین به استخوان پاشنه پا اتصال دارد. التهاب و آسیب های آن علل...