فواید ورزش ۵

اهمیت و فواید ورزش

اهمیت ورزش توجه به ورزش و تلاش بر توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی است که لازم و حیاتی است.فعالیت های بدنی باعث افزایش بنیه و قدرت شما می شود...

علم تمرین ۳

مفاهیم اساسی در علم تمرین

آشکار است که با توجه به گستردگی موضوعات آمادگی جسمانی و علم تمرین، پرداختن به همه ی مفاهیم امکان ندارد. بنابراین منتخبی از مفاهیم برای شما برگزیده شده است و هر مفهوم نیز به...

۰

فیزیولوژی سلول بخش دوم

در بخش اول فیزیولوژی سلول به موضوع ساختمان سلول پرداختیم.در ادامه این مبحث  سیتوپلاسم اگر چه هسته کارگردان سلول است اما سیتوپلاسم قسمت اعظم کار سلول را انجام می دهد و محتوی مقدار زیادی...

سلول ۶

فیزیولوژی سلول بخش اول

فیزیولوژی سلول ، بخش اول ساختمان سلول سازمان بندی بدن : کوچک ترین واحد ساختمانی بدن که قادر به انجام تمام اعمال حیاتی است سلول نامیده می شود . سلول ها به طور قابل...

روانشناسی ورزش ۰

کاربرد روانشناسی ورزش

همه ما به خوبی از فواید تمرین بدنی و تأثیر آن بر سلامت جسم آگاهیم و هر  روز بر دامنه تحقیقات در این زمینه افزوده می شود.اما مبحث داغ روانشناسی ورزش هم امروزه در...

روانشناسی ورزش چیست ۳

روانشناسی ورزش چیست

تعریف های که برای روانشناسی ورزش پیشنهاد شده تحت تأثیر دو عامل است: اول ، رویکردی که به درک رفتار ورزشی منجر می شود، مثلا" هنگامی که رویکرد غالب رفتار گراییی است، تعریف حول...