برچسب زده شده : آب آوردن مچ

کیست مچ ۷۶

گانگلیون یا کیست مچ دست

گانگیلون با اصطلاحات: ورم  یا کیست مچ دست یا آب آوردن آسیب شناسی  در مورد منشاء گانگلیون نظریات مختلفی وجود دارد . برخی عقیده دارند که در حقیقت تومورهای خوش خیم نیام وتر یا...