برچسب زده شده : آرامش روان

آرامش روانی ۰

ورزش و آرامش روانی

ورزش از چند طریق باعث ایجاد آرامش روانی در انسان می‏ گردد ۱) از طریق تخلیه انرژی‏ های درونی. انسان در ارتباط با محیط بصورت دائمی دارای تبادلات انرژی می‏ باشد. یعنی از راه...