برچسب زده شده : آرام بودن

آرام سازی در ورزش ۰

آرام سازی در ورزش

 آرام سازی به خودی خود و به دلایل ذیل می تواند مفید واقع شود: ارتقاء استراحت، ریکاوری و بهبودی ازبین بردن استرس مربوط به واکنش های روزمره همچون تنش های عضلانی ایجاد شرایط فیزیکی...