برچسب زده شده : آزمون

۱

تست مارگاریا کالامن

هدف از تست مارگاریا کالامن ارزیابی توان انفجاری و توان بی هوازی می باشد. تجهیزات: ۱- پله با ۹ عدد یا بیشتر. ارتقاع هر کدام ۱۷/۵ سانت – یک محوطه به طول ۶ متر....