برچسب زده شده : آسیب حاد

روش های درمانی آسیب حاد ۱

روش های درمان آسیب حاد

هنگام آسیب عضله، تاندون و رباط عروق موجود نیز دچار پارگی می شوند  در نتیجه خونریزی رخ می دهد و به سرعت در بافت های مجاور پراکنده می شود.خونریزی باعث تورم می گردد  که...