برچسب زده شده : آسیب دیسک

آسیب دیسک ناحیه پشت ۱۴

آسیب دیسک ناحیه پشت

آسیب دیسک ناحیه پشت اولین بار در سال ۱۸۳۸ تشریح شد. بخاطر اثر حمایتی قفسه سینه آسیب دیدگی دیسک ناحیه پشت غیر معمول است. شباهت علائم آسیب دیدگی دیسک پشت به علائم آسیب دیدگی...