برچسب زده شده : آسیب چهار سر ران

۱۷

تاندونیت چهار سر ران

 پاتلا یا کشکک، استخوانی کوچک است که در جلوی زانو قرار گرفته است. هنگامی که شما زانوی خود را خم و راست می کنید، پاتلا در شیار استخوان ران به سمت بالا و پایین...