برچسب‌ها: آناتومی عضلات
آناتومی انسان
۰۲ مهر ۱۳۹۱
آناتومی عضلات بدن

عضلات بدن انسان از عناصر انقباضی تشکیل شده اند که به وسیله پدیده انقباض کلیه حرکات ارادی و غیرارادی را در انسان باعث می شوند.عـضـلات %۴۵ درصـــد وزن کـل...