برچسب‌ها: آناتومی نخاع
آناتومی انسان
۲۶ شهریور ۱۳۹۲
آناتومی نخاع

نخاع قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی که در درون کانال نخاعی یعنی مجرایی که از روی هم قرار گرفتن مهره ها به وجود آمده است  قرار دارد‏ نخاع نام...