برچسب زده شده : اخلاق در ورزش

شخصیت ورزشکاران یک اصل فراموش شده ۳

شخصیت ورزشکاران یک اصل فراموش شده

در گذشته تکامل شخصیت وظیفه اولیه خانواده، مدرسه، نهاد های فرهنگی و مذهبی بود. امروزه از هم پاشیدگی خانواده کار بسیاری از خانواده ها را برای تربیت اخلاقی دشوار کرده است. تعلیم و تربیت...