برچسب زده شده : استخوان بازو

۰

آناتومی استخوان بازو

استخوان بازو استخوان بازو از نوع استخوان های بلند است و در قسمت پروگزیمال  با استخوان کتف  و در قسمت دیستال با استخوان های زند زبرین و زند زیرین مفصل می شود.این استخوان یک...