برچسب زده شده : استخوان دست

۴

آناتومی استخوان های دست

استخوان های دست شامل سه قسمت می باشد: استخوان های مچ دست استخوان های کف دست استخوان های انگشتان استخوان های مچ دست شامل هشت قطعه استخوان است که در دو ردیف قرار می...