برچسب زده شده : استرس

کاهش استرس ۰

نقش ورزش در کاهش استرس

هنگامی که از افراد و اطرافیان خود بپرسید چگونه بر استرس و فشار های روزمره غلبه می کنند درصد زیادی از آن ها از ورزش به عنوان اولین و مهمترین وسیله ی انجام این...