برچسب زده شده : استرین و اسپرین

آسیب رباط ۱۱

کشیدگی رباط ,تاندون و عضله

حرکت ناشی از انقباض عضلات و انتقال این انقباضات به مفاصل است. هر عضله توسط یک نوار فیبری به نام تاندون به استخوان های یک سمت مفصل اتصال دارد. کشیدگی های ایجاد شده در...