برچسب زده شده : اسکلت

۴

آناتومی اسکلت بدن انسان

خصوصیات اسکلت بدن انسان اسکلت داربست بدن است تمام قسمت های بدن روی اسکلت قرارگرفته اند.بدن انسان از ۲۰۶ قطعه استخوان تشکیل شده است.این استخوان ها طوری با نظم کنار هم قرار گرفته اند...