برچسب‌ها: اصل مقاومت فزاینده
اصول و ویژگی های تمرین
علم تمرین
۱۵ مرداد ۱۳۹۲
اصول و ویژگی های تمرین

برای مؤثر بودن برنامه های تمرینی، باید اصول تمرین مربوط را مورد توجه قرار داد.با در نظر گرفتن اصولی همچون شدت، مدت و تعداد جلسات و همچنین روش های...