برچسب‌ها: اصول حرکات کششی
اصول حرکات کششی و انعطاف پذیری
علم تمرین
۱۱ فروردین ۱۳۹۱
اصول حرکات کششی و انعطاف پذیری

انعطاف پذیری به میزان تجربه پذیری فرد در مقابل محرکات گفته می‌شود. یک ویژگی شخصیتی که در افراد مختلف درجات آن متفاوت است و نوع واکنش افراد در مقابل...