برچسب‌ها: اضطراب ورزشی
مقابله با اضطراب ورزشی
روانشناسی ورزشی
۱۸ فروردین ۱۳۹۱
مقابله با اضطراب ورزشی

بسیاری از ورزشکاران بهترین عملکرد خود را در تمرینات نشان می‌دهند امّا به هنگام مسابقه و رقابت دچار احساس خفگی و نوعی واماندگی یا همان اضطراب ورزشی می‌گردند ....

اضطراب در ورزش
روانشناسی ورزشی
۱۶ فروردین ۱۳۹۱
اضطراب در ورزش

شرایط مسابقه و رقابت گاهی سبب می شود ورزشکاران بصورت جسمی و ذهنی واکنش هایی بروز دهند که روی توانایی ها و عملکرد آنان اثر منفی داشته باشد. در...