برچسب زده شده : انواع مفصل در بدن

آناتومی مفصل ۹

آناتومی مفصل و انواع آن

شکی نیست که برای تسهیل حرکت اندام های بدن، لازم است قسمت های مختلف آن با یکدیگر ارتباط برقرار  کنند.این ارتباط به وسیله مفصل متحرک برقرار می شود.حرکت در یک مفصل نیز باید توسط...