برچسب زده شده : بافت همبند

۰

آناتومی بافت همبند

بافت همبند ، بافت ها و ارگان های مختلف را به هم می‌پیوندد. این بافت در زیر اپی تلیوم و اطراف ارگان های مختلف به عنوان یک لایه پشتیبان عمل می‌نماید و به همین...