برچسب زده شده : بافت

۰

آناتومی بافت همبند

بافت همبند ، بافت ها و ارگان های مختلف را به هم می‌پیوندد. این بافت در زیر اپی تلیوم و اطراف ارگان های مختلف به عنوان یک لایه پشتیبان عمل می‌نماید و به همین...

آناتومی سلول ۰

آناتومی سلول و بافت

ساختمان سلول سلول پیچیده ترین و کوچکترین واحد ساختمانی بدن انسان است که قادر است تمامی اعمال حیاتی بدن را انجام دهد.تمامی سلول های بدن انسان در اندازه میکروسکپی وقطر آنها از ۵/۷ میکرون...