برچسب زده شده : بدنسازی و هوازی

آیا بدن‌های بدون چربی به تمرینات هوازی نیاز دارند؟ ۶

آیا بدن‌های بدون چربی به تمرینات هوازی نیاز دارند؟

ورزشکاران حرفه‌ایی فیتنس، فیزیک و بدنساز بدن‌شان را در باشگاه‌های بدنسازی می‌سازند. اما نکته مهمی در برنامه آن‌ها وجود دارد که کمتر ورزشکاری به آن اهمیت می‌دهد: کاردیو! می‌دانیم که بدنسازها ورزش هوازی را...