برچسب‌ها: بعد از ورزش چی بخوریم
تغذیه بعد از ورزش
تغذیه ورزشی
۲۵ فروردین ۱۳۹۱
تغذیه بعد از ورزش

همانطور که علم تغذیه در ورزش یکی از اصول مهم است، تغذیه بعد از ورزش نیز از همین اهمیت برخوردار است.بلافاصله پس از مسابقه و تمرین ها چون ورزشکار...