برچسب زده شده : تاندون آشیل

درمان درد کف پا ۲

درمان درد کف پا بخش اول

در برخی موارد کف پای صاف علت درد کف پا است. در ورزشکاران حرفه ای نیز ممکن است قوس بیش از حد کف پا موجب احساس درد تیر کشنده و ناگهانی در کف پا...

التهاب تاندون آشیل ۰

التهاب تاندون آشیل

تاندون آشیل بزرگترین و مهمترین تاندون عضلانی در بدن است . تاندون آشیل تاندون عضله سه سر ساقی است و در پائین به استخوان پاشنه پا اتصال دارد. التهاب و آسیب های آن علل...