برچسب‌ها: تربیت بدنی
اهداف تربیت بدنی
پیرامون ورزش در مدارس
۱۹ فروردین ۱۳۹۱
اهداف تربیت بدنی در مدارس

 تربیت‌بدنى در لغت به‌معنى پرورش بدن به‌وسیله ورزش‌هاى گوناگون است و مجموعه فعالیت‌هائى است که اگر متناسب با ویژگى‌هاى سنى انجام شود، فرد را براى یادگیرى مهارت‌هاى مختلف ورزشى...