برچسب زده شده : تعادل در سالمندان

۰

۱۰ دلیل برای ورزش در سالمندان

ورزش در سالمندان از اهمیت بالای برخوردار است و ضروری است که افراد مسن سعی کنند فعال بمانند تا از عواقب بی تحرکی دور بمانند.فعالیت ورزشی در سالمندان گذشته از اینکه موجب حفظ تحرک...